EN

Virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur gir deg oversikt og sikrer deg på din digitale reise.

Vi lever i en verden i konstant endring. Samtidig som den teknologiske utviklingen skyter fart, øker også kompleksiteten i virksomheten din. Behovet for å ha kontroll og se hele bildet har aldri vært større. I dag løses dette ofte med manuelle oversikter og skjemaer. Det gir begrenset innsikt og det er utfordrende å koble sammenhenger. Dette reduserer evnen til å gjøre raske og kontrollerte endringer.

Ved å ta i bruk tjenesten virksomhetsarkitektur hjelper vi deg med å spare kostnader og løse kompleksitet gjennom å identifisere overlappende, utdaterte eller unødvendige systemer. Axaz hjelper deg å få oversikt og se helheten gjennom god virksomhetsarkitektur. Vi bruker markedsledende verktøy og automatiserer kartleggingen, samtidig  som vi gir deg verdifulle visualiseringer som sikrer kontinuerlig innsikt og kontroll.

Kontroll på systemer og kostnader

Få en transparent oversikt over systemer, brukere og dataflyt samtidig som du reduserer kostnader og kompleksitet, samt får kontroll på GDPR

Plan for fremtiden og økt endringevne
Muliggjør datadrevne og raske beslutninger, samt migrasjon til skyen med en klar plan på hvilke systemer som bør fases ut og hvor forbedringsmulighetene ligger.
Knytt strategi til teknologi
Få oversikt over hvilken teknologi som realiserer ulike strategiske initiativer og kapabiliteter i organisasjonen.
Kontinuerlig oppdatert arkitektur
Axaz forvalter din arkitektur kontinuerlig slik at dere ikke trenger å bruke tid eller å besitte kompetanse innenfor virksomhetsarkitektur og system.

Få oversikt over nå-situasjonen, og et klart målbilde for fremtiden

Figur som beskriver optimalisering av applikasjonsportefølje.

Optimaliser porteføljen av systemer

Identifiser i hvilke områder og applikasjoner investeringsnivået bør økes, og hvilke som bør fases ut.

Figur som viser systemer og applikasjoner.

Analyser effekten av endringer

Få oversikt over hvordan systemene og applikasjonene henger sammen og hvordan de påvirker hverandre.

Figur som viser gap mellom strategi og teknologi

Oversikt over gapet mellom strategi og teknologi

Identifiser funksjoner og områder med svakt grensesnitt og manglende support.

Illustrerer kompetanse og dataflyt mellom systemer

Oversikt over kompetanse og dataflyt mellom systemer

Mulighet til å se hvem i organisasjonen som har adgang til ulike systemer og kompetansenivå til de ulike personene.

Hva skiller Axaz fra andre leverandører?

Axaz løser dine forretningsbehov med en ny og moderne leveransemodell

Tradisjonelle leverandører
Din verdi
Kapasitet
Begrenset mulighet til å justere kapasiteten til tildelte ressurser i prosjekter
Skaler opp og ned ressurser med 2-3 ukers varsel basert på dine behov
Behov for ressurser vil variere. Ha alltid tilgang på nok personer til å løse dine behov, og sett de på pause når situasjonen krever det
Kompetanse
Ekspertise og erfaring er sterkt avhengig av tildelte konsulenter
Mulighet til å kontinuerlig justere teamenes ekspertise og erfaring
Behovet for ulik ekspertise og erfaring vil variere. Ha mulighet til å justere kompetanse basert på dine behov
Kostnader
Begrenset evne til å stoppe kostnadsløp hvis prosjektforhold endres
Mulighet til å justere kostnadsløpet avhengig av kundens forhold. Kan kutte kostnader raskt ved behov
Trygghet og fleksibilitet i at du enkelt kan ha kontroll på og styre kostnader
Kontinuitet
Konsulentavhengig med risiko for høye kostnader og kunnskapstap ved avgang, sykdom eller permisjon
Integrerte team med definerte beste praksiser og metodikk
Du slipper å være avhengig av enkeltpersoner og kan oppnå bedre kontinuitet
Kompleksitet
Øker kompleksitet med store prosjekter, mange ressurser og utydelig verdiskaping
Tar ned kompleksitet. Definerte mål (verdi) realisert hver 1-3 uke avhengig av kundens behov
Raskere og tydeligere realisering av dine behov

ERP-transformasjon som en tjeneste

ERP-systemer er ofte kjernen og kan dekke store deler av verdikjeden i et selskap. Det kan derfor være utfordrende å få god oversikt og kontroll over kompleksiteten og omfanget av systemet.

Det å ha god oversikt og kontroll over dagens situasjon er avgjørende for å sette i gang med en ERP-transformasjon.

Axaz løser ERP-transformasjon gjennom tre faser hvor nå-situasjon og ønsket situasjon kartlegges, samt en plan for realisering av transformasjonen.

Snakk med en ekspert

Fase 1

AS-IS
Aktiviteter
 • Kartlegging systemlandskapet
  ERP-moduler
  Integrasjoner mot andre systemer
  Avhengigheter
  Skreddersøm/egen utvikling
 • Prosesser
  Kartlegge prosesser knyttet til ERP
  Knytte prosessene sammen med moduler og systemer
 • Rapport på viktige punkter fra dagens arkitektur og råd til fokus inn mot neste anskaffelse
Leveranse
 • Oversikt over nå-situasjon
 • Proaktiv sparring og råd
  Kartlegge prosesser knyttet til ERP
  Knytte prosessene sammen med moduler og systemer
 • Tydelig oversikt med anbefalte fokusområder for transformasjon
  Teknologisk modenhet
  Risikoer

Fase 2

TO-BE
Aktiviteter
 • Kartlegging av ønsket målbilde
  Nytt ERP-system
  Moduler og “ut av boksen” løsninger i ønsket ERP
 • Rapport på gevinster og tiltak for å bytte fra dagens løsning til ønsket ERP
 • Visualisering av integrasjonsbehov
 • Visualisering av ny-utviklingsbehov
Leveranse
 • Oversikt over målbildet
 • Proaktiv sparring og råd
 • Tydelig oversikt hva som er støttet i det nye system “ut av boksen” og hvor det må gjøres utvikling

Fase 3

Realisering
Aktiviteter
 • Rådgivende kapabilitet
 • Teknisk prosjektleder
 • Rapportering på fremdrift
 • Andre tilgjengelige kapabiliteter
  Integrasjonsrealisering
  Prosessautomatisering
  Applikasjonsutvikling
Leveranse
 • Kontroll på fremdriften i prosjektet
 • Kontinuerlig oversikt 
 • Teknisk kapasitet og kompetanse for realisering av automasjon, integrasjon og applikasjonsbehov

Vil du lære mer?

Les mer om virksomhetsarkitektur og digital transformasjon på Axaz bloggen.

Teknologipartnere

Ardoq

Axaz benytter seg av arkitekturverktøyet Ardoq, som gir deg kontinuerlig og automatisk oversikt over din virksomhet. Ardoq dokumenterer selskapets prosjekter, forretningsprosesser, applikasjoner, tjenester, infrastruktur og alt annet du kan dokumentere på en strukturert måte.

Link til hjemmesiden til Ardoq
Link til hjemmesiden til Bizzdesign
Bizzdesign

Bizzdesign er et verktøy innen virksomhetsarkitektur og strategisk planlegging. Axaz benytter seg av Bizzdesign for å modellere, visualisere og analysere forretningsprosesser, informasjonssystemer og teknologi. Verktøyet brukes for å visualisere informasjon og forbedrer beslutningstaking i virksomheter.

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Bli datadrevet og få kontroll på virksomheten

Axaz forvalter og oppdaterer arkitekturen kontinuerlig slik at dere ikke trenger å bruke tid eller å forvalte kompetanse innenfor virksomhetsarkitektur og system.