Leveransemodell

Vi mener at forretnings- og IT-behov må leveres på en ny og mer fremtidsrettet måte. Behov må realiseres raskere og løsningene må skape mer verdi for å opprettholde konkurransefortrinn i en digital verden som beveger seg i et raskt tempo.

Axaz har en forretnings- og leveransemodell som gir kundene høy grad av kontinuitet, transparens og forutsigbarhet. Ved hjelp av fremtidsrettet skyteknologi, agile arbeidsmetodikker og rett kompetanse kan vi realisere kundenes forretningsbehov raskt og kostnadseffektivt.

Dagens virksomheter trenger mer enn kun en leverandør av digitale løsninger. Derfor er Axaz en aktiv støttespiller og partner som kontinuerlig bidrar med å realisere nye behov, for å ta deg videre på din digitale reise.

Utforsk hvordan Axaz leverer verdi til kundene ved bruk av en unik og fremtidsrettet leveransemodell

Klikk deg gjennom de ulike fasene under.
FASE 1
Forberedelse

I forberedelsesfasen setter Axaz' prosjektleder opp et oppstartsmøte med kunden for å bli enige om implementeringsplanen, roller, oppgaver, tidslinje og ambisjoner. I løpet av denne fasen vil det bli laget en detaljert implementeringsplan hvor roller og kommunikasjon mellom Axaz og kunden etableres og avtales. Videre vil Axaz få forståelse for spesifikke kundebehov og lage brukerhistorier sammen med kunden som vil bli implementert i etableringsfasen. Axaz vil også få innsikt i nåsituasjonen, og samle inn data og annen informasjon som er relevant fra kunden.

FASE 2
Etablering

I etableringsfasen vil Axaz etablere kundemiljøet med fokus på brukerhistoriene. Brukerhistoriene vil kontinuerlig bli testet av Axaz og kunden for å sikre maksimal kvalitet og verdi. Brukerhistoriene vil bli testet av kunden i workshops eller gjennom egenvurdering i henhold til en avtalt plan i forberedelsesfasen. Kunden vil også få relevant opplæring av Axaz hvis det er nødvendig. Løsningen vil gå live etter aksept fra kunden.

FASE 3
Kontinuerlig forvaltning og utvikling

Når løsningen er live vil den bli forvaltet gjennom en "managed service"-modell hvor Axaz overvåker og vedlikeholder løsningen gjennom hele kundeforholdet. Dette betyr at du kan sette ut hele ansvaret for løsningen til Axaz, og være trygg på at ditt IT-miljø til enhver tid er oppdatert, forvaltet, sikret og at nye behov og endringer blir tatt hånd om kontinuerlig.

FASE 4
Avvikling av kundeforhold

Selvfølgelig ønsker vi å skape langvarige og verdiskapende forhold til alle våre kunder. Likevel, i noen tilfeller vil det være behov for å avvikle kundeforholdet. Skulle en kunde ønske å avslutte tjenesten vil Axaz kontakte kunden med en plan for å stoppe tjenesten i henhold til kontrakt eller andre avtalte vilkår. Alle data vil bli levert til kunden og slettet i henhold til Axaz' dataprosess- og personvernvilkår.

Bli datadrevet og endringsdyktig

Ta kontakt med Axaz for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg på din digitaliseringsreise.