Leveransemodell

Axaz Axcelerate

Din vei til verdi.
Vi mener at forretnings- og IT-behov må løses på en ny og mer fremtidsrettet måte. Behov må realiseres raskere og løsningene må skape mer verdi for å opprettholde konkurransefortrinn i en digital verden som beveger seg i et raskt tempo.

Vår leveransemodell  gir kundene høy grad av kontinuitet, transparens og forutsigbarhet. Ved hjelp av fremtidsrettet skyteknologi, agile arbeidsmetodikker og rett kompetanse kan vi realisere kundenes forretningsbehov raskt og kostnadseffektivt.

Dagens virksomheter trenger mer enn kun en leverandør av digitale løsninger. Derfor leverer vi som en aktiv partner som kontinuerlig bidrar med å realisere nye behov og tar deg videre på din digitale reise.
Forretning og IT

Forretningstilnærming

Axaz fokuserer på å løse forretningsbehov ved bruk av teknologi og er opptatt av en helhetlig og fremtidsrettet arkitektur. Alle ressurser besitter en kombinasjon av forretningskompetanse og spisskompetanse på teknologi.

Skalerbar leveransemodell

Moderne og skalerbar leveransemodell

Kompetanse og kapasitet kan raskt skaleres for å løse nye behov. Axaz jobber som en aktivsparrings- og utviklingspartner i samråd medinterne ressurser eller som en outsourcingpartner. 

Forvaltning og support

Forvaltning og support

Modellen legger tilrette for kontinuerlig forvaltnig og supportering av implementerte løsninger. Dette gjør at du kan få trygghet i at løsningene fungerer optimalt og at feilretting skjer omgående.

Utforsk hvordan Axaz leverer verdi til kundene ved bruk av en unik og fremtidsrettet leveransemodell

Klikk deg gjennom de ulike delene av leveransemodellen
Forberedelse og etablering

Axaz og kunde enes om implementeringsplan, roller, oppgaver, tidslinje og ambisjoner. Nåsituasjonen blir kartlagt gjennom å samle inn data og annen informasjon fra kunden, som brukes til å lage brukerhistorier på spesifikke kundebehov. I etableringsfasen etableres kundemiljøet med fokus på brukerhistoriene som testes kontinuerlig av Axaz og kunden for å sikre maksimal kvalitet og verdi før løsningen går live.

Managed Service

Axaz drifter og forvalter løsningene gjennom en managed service-plan. Det innebærer vedlikehold, overvåking og annen supportering. Vær sikker på at løsninger og tjenester fungere optimalt, slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet.

Kontinuerlig partnerskap

Kjernen i modellen handler om at vi leverer i et kontinuerlig partnerskap. Modellen er bygd opp “som en tjeneste” som betyr at du som kunde har tilgang på relevante ressurser og kompetansen du trenger, når du trenger den. Ressursbruken kan enkelt justeres opp og ned etter dine behov, som gir deg fleksibiliteten du trenger for å navigere smidig i et raskt skiftende landskap.  Leveransemodellen og teknologiene vi bruker gjør at vi kan realisere gevinster og levere løsninger raskere og mer kostnadseffektivt enn tradisjonelle modeller.

Dette gjør at du oppnår riktig verdi, raskere.

Avvikling av kundeforhold

Selvfølgelig ønsker vi å skape langvarige og verdiskapende kundeforhold til alle våre kunder. Likevel, i noen tilfeller vil det være behov for å avvikle kundeforholdet. Skulle en kunde ønske å avslutte en tjeneste vil Axaz kontakte kunden med en plan for å stoppe tjenesten i henhold til kontrakt eller andre avtalte vilkår. Alle data vil bli levert til kunden og slettet i henhold til Axaz' dataprosess- og personvernvilkår.

Rask og synlig verdi

Vår leveransemodell er rigget for kontinuerlige leveranser. I noen tilfeller vil det være behov for en lettere tilnærming til oppstart. Da kan vi med fordel holde det spisset, slik at dere får se konkrete løsninger raskt.

  • Teste verdiforslag

  • Lav risiko og kost

  • Bli kjent med Axaz

  • Uforpliktende

Tilnærminger
Forstudie
Raskt danne seg et bilde av nåsituasjonen for å kunne gi tydeligere anbefalinger for veien videre
Innsiktsarbeid
Kartlegging
Intervjuer
Ikke bindende
Proof of Concept (POC)
Definert eller ikke-definert problemstilling
Demonstrasjon av idé, løsning eller teknologi
2-4 ukers utvikling (sprint-basert)
Konkret output for å vurdere videre samarbeid
Ikke bindende

Bli datadrevet og endringsdyktig

Ta kontakt med Axaz for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg på din digitaliseringsreise.