Leveransemodell

Axaz Axcelerate

Din vei til verdi.
Vi mener at forretnings- og IT-behov må løses på en ny og mer fremtidsrettet måte. Behov må realiseres raskere og løsningene må skape mer verdi for å opprettholde konkurransefortrinn i en digital verden som beveger seg i et raskt tempo.

Vår leveransemodell  gir kundene høy grad av kontinuitet, transparens og forutsigbarhet. Ved hjelp av fremtidsrettet skyteknologi, agile arbeidsmetodikker og rett kompetanse kan vi realisere kundenes forretningsbehov raskt og kostnadseffektivt.

Dagens virksomheter trenger mer enn kun en leverandør av digitale løsninger. Derfor leverer vi som en aktiv partner som kontinuerlig bidrar med å realisere nye behov og tar deg videre på din digitale reise.
Forretning og IT

Forretningstilnærming

Axaz fokuserer på å løse forretningsbehov ved bruk av teknologi og er opptatt av en helhetlig og fremtidsrettet arkitektur. Alle ressurser besitter en kombinasjon av forretningskompetanse og spisskompetanse på teknologi.

Skalerbar leveransemodell

Moderne og skalerbar leveransemodell

Kompetanse og kapasitet kan raskt skaleres for å løse nye behov. Axaz jobber som en aktivsparrings- og utviklingspartner i samråd medinterne ressurser eller som en outsourcingpartner. 

Forvaltning og support

Forvaltning og support

Modellen legger tilrette for kontinuerlig forvaltnig og supportering av implementerte løsninger. Dette gjør at du kan få trygghet i at løsningene fungerer optimalt og at feilretting skjer omgående.

Utforsk hvordan Axaz leverer verdi til kundene ved bruk av en unik og fremtidsrettet leveransemodell

Klikk deg gjennom de ulike delene av leveransemodellen
Forberedelse og etablering

I første fase enes kunden og Axaz om implementeringsplan, roller, oppgaver, tidslinje og ambisjoner. Nåsituasjonen blir kartlagt gjennom å samle inn data og annen informasjon fra kunden, som brukes til å lage brukerhistorier på spesifikke kundebehov. I etableringsfasen etableres kundemiljøet med fokus på brukerhistoriene som testes kontinuerlig av Axaz og kunden for å sikre maksimal kvalitet og verdi før løsningen går live.

Drift og forvaltning

Axaz kan drifte og forvalte løsninger gjennom en “managed service”-plan. Det innebærer blant annet vedlikehold, overvåking, feilsøking og annen supportering gjennom hele kundeforholdet. Drift og forvaltning kan gjøres i helhet av Axaz, eller i samarbeid med interne ressurser i virksomheten. Dermed kan du være trygg på at ditt IT-miljø til enhver tid er oppdatert, forvaltet og sikret, slik at du kan bruke mer tid på din kjernevirksomhet.

Kontinuerlig utvikling og bistand

Kjernen i modellen handler om at vi leverer i et kontinuerlig partnerskap. Dette betyr at vi skaper verdi som en proaktiv partner hvor endringer og nye behov kan realiseres kontinuerlig. Kompetanse og kapasitet kan skaleres opp eller ned etter behov, slik at du alltid har de riktige ressursene tilgjengelig. Leveransemodellen og teknologiene vi bruker gjør at vi kan realisere gevinster og levere løsninger raskere og mer kostnadseffektivt enn tradisjonelle modeller.

Dette gjør at du oppnår riktig verdi, raskere.

Avvikling av kundeforhold

Selvfølgelig ønsker vi å skape langvarige og verdiskapende kundeforhold til alle våre kunder. Likevel, i noen tilfeller vil det være behov for å avvikle kundeforholdet. Skulle en kunde ønske å avslutte en tjeneste vil Axaz kontakte kunden med en plan for å stoppe tjenesten i henhold til kontrakt eller andre avtalte vilkår. Alle data vil bli levert til kunden og slettet i henhold til Axaz' dataprosess- og personvernvilkår.

Bli datadrevet og endringsdyktig

Ta kontakt med Axaz for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg på din digitaliseringsreise.