EN

Integrasjon

Integrasjoner skaper sømløs dataflyt på tvers av systemer. Opplev følelsen av å ha ett system.

I dag er det mange systemer som er dårlig eller ikke integrert. Dette skaper mye dobbeltarbeid og ineffektivitet ved å måtte registrere samme data i flere systemer. Mange virksomheter har investert mye i integrasjoner som skaper dataflyt mellom systemene, men endringer er ofte dyre å gjennomføre grunnet høy kompleksitet, som fører til endringsvegring og lav fleksibilitet.

Axaz tilbyr effektiv og fremtidsrettede integrasjoner i skyen. Vi benytter  markedsledende teknologi som gjør oss istand til å levere integrasjonstjenester raskere og mer kostnadseffektivt enn hva man kan med tradisjonell integrasjonsutvikling.

Bli mindre avhengig av systemer og effektiviser hverdagen. Vi hjelper deg med å skape dataflyt og få systemene til å spille sammen slik at ansatte kan bruke tiden på verdiskapende oppgaver.

Dataflyt mellom ulike systemer

Løs komplekse IT-utfordringer ved å integrere systemer, lokale- og skybaserte applikasjoner, datakilder og enheter på tvers av en kompleks organisasjonsstruktur.

Økt effektivitet og reduserte kostnader

Ved å integrere systemer sammen vil virksomheter kunne effektivisere og automatisere tunge og manuelle forretningsprosesser.

Tilpasset dine forretingsbehov

Axaz tilpasser integrasjonsløsningene etter kundens forretningsbehov, og har en leveransemodell som gjør at endringer og nye behov realiseres kontinuerlig.

Koble systemer og applikasjoner sammen, raskt og enkelt

I Axaz leverer vi integrasjon som en tjeneste. Det betyr at vi fungerer som en integrasjonspartner som løser alle dine integrasjonsbehov, kombinert med at vi drifter og forvalter integrasjonene og løsningene som helhet. Du kan skalere kapasiteten etter behov og dermed hele tiden være sikker på at du utnytter ressursene optimalt og skaper mest mulig verdi.

Alle virksomheter er forskjellige. Derfor anbefaler vi at du knytter valg av integrasjonsløsning til forretningsbehovene og målene til virksomheten. Dette vil hjelpe deg å definere hvilke egenskaper du skal se etter i integrasjonsløsningen.

I Axaz løser vi integrasjonsbehov med den markedsledende integrasjonsplattformen Boomi. I tillegg har vi kompetanse og erfaring med integrasjonsløsninger fra flere av de største teknologileverandørene.
Boomi
Boomi er en skybasert integrasjonsplattform som lar deg koble sammen ulike systemer, applikasjoner og datakilder på en enkel måte. Plattformen støtter ulike integrasjonsformer, inkludert applikasjons-til-applikasjon, data-til-applikasjon, og B2B-integrasjoner. Boomi gir også funksjonalitet for datakvalitet, master data management og API-management.
Vi kan bistå deg med kompetanse på integrasjonsløsninger fra flere store teknologileverandører
Microsoft Azure
Microsoft Azure har en rekke integrasjonsløsninger som gjør det enkelt å koble sammen ulike applikasjoner og systemer. Dette inkluderer Azure Logic Apps, som lar deg bygge arbeidsflyter og integrasjoner ved hjelp av visuelle verktøy, samt Azure Service Bus, som gir pålitelig meldingsutveksling mellom applikasjoner og systemer. Azure har også funksjonalitet for API-management og hybridintegrering.
Google Cloud Platform
Google Cloud Platform tilbyr en rekke integrasjonsløsninger for å hjelpe virksomheter med å integrere forskjellige applikasjoner og systemer, og automatisere arbeidsflyter og dataoverføring. GCP-integrasjonsløsningene inkluderer blant annet Cloud Pub/Sub, Cloud Dataflow, Cloud Dataproc, Cloud Composer, Cloud Functions, Cloud Run og Apigee.
Amazon Web Services
Amazon Web Services tilbyr integrasjonsløsninger som lar deg koble sammen skybaserte applikasjoner og systemer. Dette inkluderer AWS AppSync, som lar deg bygge API-er for mobil- og webapplikasjoner, samt AWS Step Functions, som gir deg funksjonalitet for å bygge arbeidsflyter og integrasjoner. AWS har også funksjonalitet for API-management og hybridintegrering.

Hva skiller Axaz fra andre leverandører?

Axaz løser dine forretningsbehov med en ny og moderne leveransemodell

Tradisjonelle leverandører
Din verdi
Kapasitet
Begrenset mulighet til å justere kapasiteten til tildelte ressurser i prosjekter
Skaler opp og ned ressurser med 2-3 ukers varsel basert på dine behov
Behov for ressurser vil variere. Ha alltid tilgang på nok personer til å løse dine behov, og sett de på pause når situasjonen krever det
Kompetanse
Ekspertise og erfaring er sterkt avhengig av tildelte konsulenter
Mulighet til å kontinuerlig justere teamenes ekspertise og erfaring
Behovet for ulik ekspertise og erfaring vil variere. Ha mulighet til å justere kompetanse basert på dine behov
Kostnader
Begrenset evne til å stoppe kostnadsløp hvis prosjektforhold endres
Mulighet til å justere kostnadsløpet avhengig av kundens forhold. Kan kutte kostnader raskt ved behov
Trygghet og fleksibilitet i at du enkelt kan ha kontroll på og styre kostnader
Kontinuitet
Konsulentavhengig med risiko for høye kostnader og kunnskapstap ved avgang, sykdom eller permisjon
Integrerte team med definerte beste praksiser og metodikk
Du slipper å være avhengig av enkeltpersoner og kan oppnå bedre kontinuitet
Kompleksitet
Øker kompleksitet med store prosjekter, mange ressurser og utydelig verdiskaping
Tar ned kompleksitet. Definerte mål (verdi) realisert hver 1-3 uke avhengig av kundens behov
Raskere og tydeligere realisering av dine behov

Vil du lære mer?

Les mer om integrasjon og digital transformasjon på Axaz bloggen.

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Øk effektiviteten og spar kostnader med sømløs dataflyt mellom systemer og applikasjoner

Integrasjoner fra Axaz utvikles og forvaltes på en ny og fremtidsrettet måte. Vi bygger integrasjonene ved å bruke skybasert teknologi fra Boomi, som gjør at du som kunde ikke trenger å bekymre deg for å gjøre endringer i systemene virksomheten din bruker.