Integrasjon

Hvorfor en integrasjonsplattform burde være en del av virksomhetens digitale strategi

20.2.2024
av
Morten André Knutsen
6 min. lesetid

For å lykkes med å ta i bruk ny teknologi raskt og få teknologien til å spille sammen med resten av virksomheten er integrasjon en avgjørende faktor. Dagens virksomheter søker etter å være datadrevet, agile, endringsdyktige og utnytte alle mulighetene som ligger i skyteknologi. For å oppnå dette må vi se på integrasjon på ny og fremtidsrettet måte.

Svaret er  integrasjonsplattform (iPaaS).

En integrasjonsplattform (iPaaS: Integration Platform as a Service) lar deg koble sammen alt kostnadseffektivt og raskt. Den løser komplekse IT-utfordringer ved å integrere systemer, lokale og skybaserte applikasjoner, datakilder og enheter på tvers av en kompleks organisasjonsstruktur, i én og sammen løsning. Plattformen lar virksomheter oppnå målene for digital transformasjon ved å samle applikasjon- og dataintegrasjon, API styring, datakatalog og master data management i én, skalerbar, skybasert løsning. Integrasjonsplattform er nøkkelen for å lykkes med å dekke dagens og fremtidens integrasjonsbehov.

I denne artikkelen vil du lære mer om hva integrasjonsplattform er, og hvorfor du burde vurdere det som en del av den digitale strategien.

Dagens tradisjonelle måte å jobbe med integrasjon

Den tradisjonelle måten å jobbe med integrasjon er at man utvikler integrasjonen basert på kode som henter ut data og overfører den fra et system til et annet. Det vil si at hvis man har fire systemer så krever det at man lager 12 integrasjoner. Åtte systemer krever 56 integrasjoner osv. (Se figur 1)

Kjenner du deg igjen? Mange gjør nok dessverre det.

Dette er lite skalerbart, svært kostbart å utvikle og lite robust. Koden som utvikles er avhengig av personen som har utviklet den, noe som er svært sårbart fordi systemene ofte endrer seg som gjør at integrasjonene feiler og må oppdateres. I tillegg er det begrenset med muligheter for å lage helhetlig forretningslogikk basert på dataen på tvers av integrasjonene. Forretningslogikken lages i hver enkelt integrasjon og må lages på nytt ved utskiftning av systemene.

Dette fører til at mange selskaper i dag investerer i «teknisk gjeld» (lager kompleksitet som må gjøres om en gang i nær fremtid). Dette gir selskaper en dårligere endringsevne og er en stor hemsko for å bli datadrevet. For å benytte dataen må du hente ut data fra alle systemene isolert sett. Dette er dyrt, ineffektivt, lite robust og fører til mye manuell jobb ved for eksempel rapportering. I tillegg er det lav skalerbarhet og lavere grad av mulighet for automatisering.

Figur 1: Illustrasjon over tradisjonell punkt-til-punkt integrasjonsarkitektur

Fremtidsrettet og skalerbar integrasjonsstrategi

Ledende selskaper tar i dag i bruk en integrasjonsplattform som de integrerer alle systemene mot (Se figur 2). Fordelen er at man kun trenger å integrere et system én gang. I tillegg så lager man dataflyten mellom systemene direkte i denne plattformen, noe som er veldig skalerbart. I Axaz bruker vi blant annet Boomi sin plattform, som er en robust integrasjonsplattform med god funksjonalitet og en rekke fordeler. Den har en skalerbar prismodell og har no-code/low-code funksjonalitet som gjør at det går raskt å lage nye integrasjoner og skape dataflyt. Dette gjør at vi kan bygge integrasjoner 3-10x raskere enn ved tradisjonell integrasjonsutvikling.

Figur 2: Illustrasjon av integrasjonsplattform

I Axaz tilbyr vi integrasjon som en tjeneste. Les mer her

Fire fordeler med integrasjonsplattform

Automatiser prosesser

En fremtidsrettet integrasjonsplattform lar deg ikke bare flytte data, men muliggjør også å lage forretningslogikk basert på data. Eksempelvis kan man, basert på når man vinner en kunde i CRM-systemet, lage logikk som gjør at man automatisk får opprettet kunden i leveransesystemet, timefangssystemet og økonomisystemet. Deretter faktureres kunden automatisk basert på tjeneste, timer og alt annet man må ta stilling til ved fakturering. Dette gjør at man kan erstatte tradisjonell og lite robust RPA (Robot process automation teknologi), i tillegg til at mulighetene for annen automatisering er store.

Bli robust og øk endringstakten

Det meste du lager i plattformen er system-uavhengig. Det vil si at man enkelt kan bytte ut et system og benytte samme prosesser og logikk laget i integrasjoner, dataflyt og forretningslogikk. Du unngår også problematikken med spaghetti-integrasjoner som tradisjonell integrasjonutvikling fører til (Se illustrasjon av tradisjonell integrasjonsarkitektur). Gjennom en integrasjonsplattform har du ikke mangfoldige integrasjonspuntkt, men kun ett punkt, som gjør det raskt og enkelt å bytte ut systemer. Du oppnår også en mer begrenset risiko knyttet til å tenke på en rekke andre avhengigheter og prosesser mot systemet. I tillegg reduserer du kompleksiteten vesentlig, som gjør at du sparer mye tid og kostnader ved endringer i teknologiarkitekturen.

Oppnå høy datakvalitet

En moderne integrasjonsplattform har "master data" og “Golden record” funksjonalitet. Det vil si at du etablerer én sannhet til dataen, som gjør at systemer henter og utveksler data på kunder, ansatte, transaksjoner, og annet med denne “hubben”. Man kan bygge enkle regler som validerer dataen og varsler om mulige feil og mangler. Man kan også definere hvilke systemer som kun har lov å motta visse typer data og hvilke som kan sende og oppdatere masterdataen.

Enklere monitorering og forvaltning

En fremtidsrettet integrasjonsplattform har innebygd monitorerings-funksjonalitet som enkelt varsler om feil og mangler. Du har god kontroll på dataflyten og kan få varslinger dersom systemer eller servere er nede, eller hvis det er gjort endringer på systemsiden som påvirker integrasjonene.

Integrasjon som en tjeneste

Når vi i Axaz utvikler og forvalter integrasjoner for våre kunder benytter vi integrasjonsplattformen fra Boomi. Boomi er en ledende skybasert integrasjonsplattform som lar oss utvikle integrasjoner mye raskere enn med tradisjonell programmering. Dette gjør det også mye enklere å gjøre endringer raskt når behov for endringer oppstår. I dagens forretningsverden er stor endringsevne et konkurransefortrinn i seg selv. I tillegg er det enkelt å bygge inn forretningslogikk som er tilpasset hver virksomhet. Dette gjør at vi ikke trenger å tilpasse oss standardintegrasjoner som kanskje ikke passer optimalt, men kan skreddersy integrasjonene og løsningene til å passe hver enkelt virksomhets forretningsmodell.

Ta kontakt med Axaz for en samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.
Hold deg oppdatert på nye artikler
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Morten André Knutsen

Morten er co-founder og virksomhetsarkitekt i Axaz. Morten jobber med å gjøre selskap datadrevet blant annet gjennom god virksomhetsarkitektur. Morten har 6 års erfaring innenfor finans, teknologi og strategi fra PwC. Han er genuint opptatt av å hjelpe selskap med å bli datadrevet og slå konkurrentene gjennom å levere markedsledende IT-tjenester.

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.