Virksomhetsarkitektur

Hvordan realisere strategiske mål gjennom god virksomhetsarkitektur

14.6.2022
av
Ruben Jenssen
3 min. lesetid

For at dagens virksomheter skal være i stand til å opprettholde og øke sitt konkurransefortrinn er investeringer i teknologi viktigere enn noen gang. I en spørreundersøkelse utført av Innovasjon Norge svarer 7 av 10 bedrifter at “økt bruk av digitale verktøy vil være en viktig suksessfaktor for virksomheten de neste to-tre årene”. Investeringer i digitale verktøy er vel og bra, men investeringer i seg selv er ikke nok. For å lykkes med implementering av nye systemer og applikasjoner er det viktig at verktøyene støtter og muliggjør oppnåelse av selskapets overordnede ambisjoner og strategi. God virksomhetsarkitektur er helt avgjørende for å oppnå nettopp dette.

I denne artikkelen gir vi en kort introduksjon og forklaring på hva virksomhetsarkitektur er, hvordan virksomhetsarkitektur og selskapsstrategi henger sammen og hvordan selskaper som tenker helhetlig på strategi og virksomhetsarkitektur lykkes.

Hva er virksomhetsarkitektur?

Det finnes utallige beskrivelser på nettet av hva virksomhetsarkitektur er. Prosjektveiviseren definerer virksomhetsarkitektur på følgende måte: “Virksomhetsarkitektur dreier seg om hvordan en virksomhet er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes. En virksomhetsarkitektur består av prinsipper, metoder og modeller som til sammen beskriver dette i en helhet”. Denne definisjonen er relativt lettfattelig og forståelig. Det som er viktig å forstå er konseptet om at alle dimensjonene i en organisasjon til sammen utgjør hvordan organisasjonen er skrudd sammen og videre hva organisasjonen kan oppnå med dagens ressurser. Figuren under illustrerer hva en virksomhetsarkitekur kan inneholde.


Skjermbilde 2021-06-15 kl. 18.10.06


For å sette det litt på spissen: Se for deg at et selskap med mange kunder har en ambisjon om å være det beste selskapet i bransjen på effektiv og god kundeservice. Selskapet ønsker å bruke data og innsikt som samles inn i forbindelse med kundeservice som utføres til å gi kunden en bedre opplevelse og samtidig gjøre kundeservicen mer effektiv. Vil selskapet være i stand til å nå denne ambisjonen hvis all kundeservice skjer via e-post og telefon? Ingenting er umulig, men mest sannsynlig finnes det bedre måter å oppnå ambisjonen på ved å ta i bruk ny teknologi og via ny teknologi samle inn data som kan brukes til å få bedre innsikt. Videre kan nye verktøy muliggjøre dataflyt til andre systemer selskapet bruker for å effektivisere prosesser.

Eksemplet over er satt på spissen, men poenget står likevel. Hvordan selskapets virksomhetsarkitektur er strukturert påvirker selskapets evne til å oppnå overordnede ambisjoner og strategi. Det er viktig at man tar bevisste valg knyttet til investeringer og implementeringer av nye systemer. Videre, det er viktig at man har en god forståelse av hvordan nye digitale verktøy vil passe sammen med øvrig systemportefølje og hvordan de sammen skal fungere for å muliggjøre at selskapet oppnår strategi og ambisjoner. Et godt sted å starte er "Application Portfolio Management" (APM), som handler om administrasjon og styring av virksomhetens systemer og applikasjoner. Axaz har sammen med Ardoq laget 7 beste praksiser for APM. Les mer om det her.


Hvordan forholder selskaper seg til virksomhetsarkitektur?

I løpet av de siste 20 årene har toppledelsens fokus på sammenstilling av strategi og IT stadig økt. Dette økte fokuset er helt naturlig ettersom forretning og IT henger tettere og tettere sammen, forretningsstrategier endres stadig oftere og teknologien er i konstant utvikling. En undersøkelse utført av McKinsey (undersøkelse) viser til at i selskaper som defineres som digitale ledere, er toppledelsen tett involvert i arbeidet med virksomhetsarkitektur. I 60% av de digitale lederne defineres både toppledelse og strategisk ansvarlige som nøkkelpersoner i arbeidet med virksomhetsarkitektur. På den andre siden, for selskaper som ikke defineres som digitale ledere, viser undersøkelsen at det er vanlig at toppledelsen kun diskuterer virksomhetsarkitektur når kritiske hendelser oppstår.

I tiden fremover vil det bli viktigere og viktigere for organisasjoner å ha et aktivt forhold til virksomhetsarkitektur. Gartner mener at virksomhetsarkitektur i dag er en viktig strategisk funksjon som er ansvarlig for å utarbeide intelligent informasjonsarkitektur som støtter digitalisering og innovasjon. Men hva kan man oppnå ved virksomhetsarkitektur?

Tre fordeler organisasjoner kan oppnå som følge av et aktivt forhold til virksomhetsarkitektur:

  1. Helhetlig oversikt og innsikt
    Virksomhetsarkitektur gir et helhetlig overblikk som skaper innsikt og forståelse for hvordan strategi og virksomhetsarkitektur henger sammen.

  2. Kostnadskutt
    Virksomhetsarkitektur kan muliggjøre store kostnadskutt gjennom bedre innsikt i hvilke IT-systemer og prosesser virksomheten besitter. Hvilke av disse systemene er gode og viktige? Hvilke er ikke viktige og hvilke kan vi dermed kvitte oss med?

  3. Økt endringsevne
    Virksomhetsarkitektur gjør organisasjoner i stand til å gjøre vurderinger av hvordan endringer i systemer, applikasjoner, integrasjoner osv vil påvirke helhetlig sammensetning. Dette gjør organisasjonen i stand til å utføre kompetente endringer raskere med lavere risiko som igjen gir økt endringsevne.

Les mer om Axaz sin arkitekturtjeneste her


Trenger du hjelp med virksomhetsarkitektur?

Vi i Axaz mener at enhver organisasjon med litt kompleksitet vil dra nytte av et aktivt forhold til hva virksomhetsarkitektur er og hvordan det skal brukes sammen med strategi, ambisjoner og avgjørelser. Gjennom tjenesten Arkitektur fra Axaz hjelper vi deg å få kontroll over hele din organisasjon. Vi gir deg et helhetlig overblikk, og basert på denne innsikten identifiserer vi overlappende, utdaterte eller unødvendige prosesser og systemer

Ta kontakt med Axaz for en samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.
Hold deg oppdatert på nye artikler
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ruben Jenssen

Ruben er co-founder og Business Developer i Axaz. Ruben jobber med identifisere effektiviseringspotensial hos virksomheter gjennom bedre utnyttelse av data. Ruben har ekspertise innen finans og teknologi og brenner for å hjelpe virksomheter å få mer ut av sine data, øke effektiviteten og skape dataflyt mellom systemer og applikasjoner.

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.