Virksomhetsarkitektur

Suksessfaktorene for å lykkes med virksomhetsarkitektur

21.2.2024
av
Morten André Knutsen
3 min. lesetid

I dagens dynamiske forretningslandskap, der teknologi og strategi er uatskillelige partnere, kan virksomhetsarkitektur spille en avgjørende rolle i å navigere landskapet og lykkes med digital transformasjon. Men hvordan lykkes du med å skape verdi fra arbeidet med virksomhetsarkitekturen til selskapet?

I denne artikkelen vil vi utforske suksessfaktorene som legger grunnlaget for å hente gevinster fra virksomhetsarkitektur. Fra ledelsens nøkkelrolle til bruk av effektive verktøy og strategier for informasjonsinnhenting, vil vi ta deg gjennom de stegene som kreves for å bygge en arkitektur som ikke bare integrerer teknologi og forretningsmål, men også rigger selskapet for vekst og innovasjon.

Forankring i ledelsen

Startpunktet for å lykkes med virksomhetsarkitektur og realisere verdi er en engasjert ledelse. I en tid der beslutninger må støttes av data, gir virksomhetsarkitekturen ledere en solid plattform for innsikt og styringsinformasjon. Gjennom bevisst bruk av arkitekturens innsikt, kan ledelsen ta mer informerte beslutninger basert på data. 

Tips: Få ledelsen engasjert gjennom å visualisere arkitekturen med fokus på KPI-er som er viktige for ledelsen. Dette kan for eksempel være hvordan teknologiene støtter de overordnede forretningsmålene, totale kostnader knyttet til applikasjons-porteføljen eller hvor i virksomheten det er dårlig teknologistøtte som hindrer utvikling.

Utforsk hvordan Axaz leverer virksomhetsarkitektur som en tjeneste

Effektive verktøy

Valg av verktøy spiller en avgjørende rolle i utviklingen av en robust virksomhetsarkitektur. Bruk et verktøy som kan visualisere virksomheten på en måte som er forståelig for både teknologer og forretningsfolk. Denne broen mellom IT og forretning legger grunnlaget for en arkitektur som knytter strategi og teknologi tett sammen.

Tips: Velg et fremtidsrettet verktøy som:

  • Har gode API-er
  • Kan automatisk generere gode visualiseringer tilpasset ulike brukergrupper
  • Kan innhente data via spørreskjemaer fra ulike interessenter i organisasjonen
  • Mulighet til å effektivt opprette flere arkitekturdomener og knytte dem sammen med relasjoner
  • Dynamisk oppdaterer presentasjoner og visualiseringer ved input av ny data

Automatisert informasjonsinnhenting

Automatiser informasjonsinnhenting (spørreundersøkelser/integrasjon) og legg til rette for en effektiv forvaltning av virksomhetsarkitekturen. Det kan gjøres via spørreundersøkelser som sendes rundt i organisasjonen eller via integrasjon. Dette gjør at arkitekturen kontinuerlig oppdateres og viser et reelt bilde av situasjonen i organisasjonen.

Involvere interessenter

For å lykkes med informasjonsinnhentingen og sørge for at virksomhetsarkitekturen evner å bidra til å koble strategi og teknologi, er det avgjørende å involvere riktige interessenter. 

Tips:

For å lykkes med dette er det viktig å snakke et språk alle forstår. Du må kommunisere med et “forretningsspråk” som hele virksomheten forstår, og fokusere på hvordan teknologi påvirker forretningen, og vise versa. Det er også viktig å presentere data med høy kvalitet. Sørg for at visualiseringene er basert på oppdaterte data som gir et reelt bilde av nåsituasjonen

Utforsk 5 måter å hente verdi ut av virksomhetsarkitektur.

Fokuser på nøkkeldata

Begynn kun med nøkkeldata som gir god styringsinformasjon, som for eksempel hvordan systemer støtter strategi eller hvordan data flyter i organisasjonen. Ikke grav deg ned i detaljer og tenk at du skal kartlegge hele organisasjonen med en gang. Det klarer du ikke, og det er heller ikke nødvendig. Fokuser på den informasjonen du trenger for å ta gode beslutninger.

Definer gode prinsipper

Klare prinsipper for teknologianskaffelse danner et solid fundament for en effektiv og fremtidsrettet arkitektur. Du øker sannsynligheten for at IT-prosjekter blir vellykkede, og legger samtidig grunnlag for å unngå teknisk gjeld og skygge-IT.

Tips:

Her har du noen eksempler på gode prinsipper:

  • Løsningen skal være en ren skyløsning.
  • Løsningen skal ha et veldokumentert REST API
  • Data skal enkelt kunne tilgjengeliggjøres på tvers av kilder
  • Løsningen skal støtte single sign-on og 2-faktor autentisering

Hvordan Axaz kan hjelpe din virksomhet

Vi hjelper virksomheter med digital transformasjon som en proaktiv partner som leverer kontinuerlig verdi raskt. Vi bistår flere virksomheter med blant annet virksomhetsarkitektur, målbilde og veikart for digitalisering, ERP-transformasjon, skymigrering, forstudier, m.m.

Vi leverer virksomhetsarkitektur som en tjeneste, som betyr at vi forvalter og utvikler den løpende. Du kan sette ut arbeidet med virksomhetsarkitekturen i sin helhet til oss, eller benytte oss sammen med interne ressurser som kompetanse og kapasitet.

Vi vil være din proaktive digitaliseringspartner. Book en uforpliktende samtale for å høre hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å bli datadrevet, endringsdyktig og oppnå konkurransefortrinn.

Ta kontakt med Axaz for en samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.
Hold deg oppdatert på nye artikler
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Morten André Knutsen

Morten er co-founder og virksomhetsarkitekt i Axaz. Morten jobber med å gjøre selskap datadrevet blant annet gjennom god virksomhetsarkitektur. Morten har 6 års erfaring innenfor finans, teknologi og strategi fra PwC. Han er genuint opptatt av å hjelpe selskap med å bli datadrevet og slå konkurrentene gjennom å levere markedsledende IT-tjenester.

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.