PERSONVERNERKLÆRING Axaz AS

Oppsummering
Denne Personvernerklæringen gjør rede for hvilke opplysninger vi samler om deg, hva vi bruker opplysningene til, og hvem vi gir opplysningene videre til. Den angir også hvilke rettigheter du har i forhold til opplysningene om deg og hvem du kan kontakte for ytterligere informasjon eller spørsmål

Omfang
Axaz er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Denne Personvernerklæringen beskriver hvordan Axaz behandler personopplysninger som er innhentet gjennom nettstedet www.axaz.com.

Ved å bruke nettstedet og gi oss personopplysninger bekrefter du at du har lest denne Personvernerklæringen og, i den grad ditt samtykke er nødvendig og gyldig i henhold til gjeldende lov, samtykker du til at Axaz og eventuelle tredjepartsmottakere kan innhente, bruke og fremlegge slike personopplysninger i henhold til denne Personvernerklæringen.
I denne Personvernerklæringen kalles dine opplysninger enten "personopplysninger" eller "personlig informasjon". Det forekommer også at vi benytter fellesbegrepet "behandling" av slik personlig informasjon om behandling, innhenting, beskyttelse eller lagring av dine personopplysninger.

Denne Personvernerklæringen gjør rede for hvilke opplysninger vi samler om deg, hva vi bruker opplysningene til, og hvem vi gir opplysningene videre til. Den angir også hvilke rettigheter du har i forhold til opplysningene om deg og hvem du kan kontakte for ytterligere informasjon eller spørsmål.

Innhenting av personopplysninger
Når du bruker vårt nettsted kan vi innhente informasjon om deg og din bruk av nettstedet, også gjennom cookies og analyseverktøy. Vi kan innhente personlig identifiserbar informasjon om deg, slik som navn, stillingstittel, firmanavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og telefaksnummer, enten direkte fra deg eller ved å kombinere informasjon vi innhenter via nettstedet med personlig informasjon vi innhenter og oppdaterer på andre måter (slik som via systemer for administrasjon av kundeforhold eller administrasjon av identifikasjon og tilgang, inkludert IP-adresser) eller som vi kan motta fra sosiale media eller tredjeparts nettsteder.

Nedenfor er noen eksempler på hvordan du kan gi Axaz personopplysninger:
Lete etter og gå gjennom innhold.Abonnere på eller bestille nyhetsbrev og/eller publikasjoner.Svare på brukerundersøkelser, konkurranser og benchmarkingundersøkelser.Påmelding til seminarer, konferanser m.m.Kontakte oss for nærmere opplysninger.Besøke våre nettsider mens du er innlogget på et sosialt medium: og/ellerGi oss visittkort eller annen kontaktinformasjon

Bruk av personopplysninger
Når du gir oss personopplysninger, har vi anledning til å bruke opplysningene for formålene beskrevet i denne Personvernerklæringen, eller som angitt på stedet hvor opplysningene  innhentes (eller som er åpenbart fra bakgrunnen for innhentingen), inkludert:
- Å sortere og analysere data (slik som å fastslå hvor mange brukere fra samme organisasjon som abonnerer på eller bruker nettstedet).
- Å personalisere og forbedre dine søkemuligheter ved å vise innhold som kan være relevant og av interesse for deg
- Å administrere nettstedet, inkludert å bekrefte og verifisere din identitet og forhindre uautorisert tilgang til avgrensede områder av siden, avgiftsbelagt innhold, eller andre tjenester begrenset til registrerte brukere.
- Å personalisere og forbedre dine søkemuligheter ved å vise innhold som kan være relevant og av interesse for deg.
- Å sortere og analysere data (slik som å fastslå hvor mange brukere fra samme organisasjon som abonnerer på eller bruker nettstedet).
- Å fastslå hvilket selskap, organisasjon, institusjon eller byrå du arbeider for eller på annen måte er forbundet med.
- Å utvikle våre tjenester.
- Å utføre gjennomgang av kvalitet og risikostyring.
- Å forstå hvordan folk bruker egenskapene og funksjonene til våre nettsteder for å forbedre brukeropplevelsen.
- Å utføre gjennomgang av kvalitet og risikostyring.
- Å forstå hvordan folk bruker egenskapene og funksjonene til våre nettsteder for å forbedre brukeropplevelsen.eventuelle andre formål som du ga informasjonen til Axaz for, inkludert formålene beskrevet i “Innhenting av personopplysninger” ovenfor.

Behandlingsgrunnlag
Følgende lovbestemte grunner kan danne basis for vår behandling av dine personopplysninger. Vår legitime interesse i effektiv levering av opplysninger og tjenester til deg og i den effektive og lovlige driften av vår forretningsvirksomhet (forutsatt at de ikke griper inn i dine rettigheter);Å oppfylle eventuelle lovlige og regulatoriske forpliktelsene som vi er pålagt.Der ingen andre vilkår for behandling gjelder, dersom du har samtykket i at vi behandler dine personopplysninger for det relevante formålet.

Sikring av personopplysninger
Vi har implementert standard for god teknologi og driftssikkerhet for å beskytte personlig identifiserbar informasjon fra tap, misbruk, endring eller ødeleggelse. Det er kun autoriserte  personer som er gitt tilgang til personlig identifiserbar informasjon innhentet via nettstedet, og disse personene har samtykket i å opprettholde konfidensialiteten til disse opplysningene.

Selv om vi iverksetter hensiktsmessige sikkerhetstiltak så snart vi har mottatt dine personopplysninger, vil overføringen av data over internett (inkludert via e-post) aldri være fullstendig sikker. Vi bestreber oss på å beskytte personopplysninger, men vi kan ikke garantere sikkerheten til data overført til eller av oss.

Deling av personopplysninger 
Axaz bruker databehandlere til å innsamle, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på sine vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtale med databehandleren for å sikre lovlighet og personopplysningssikkerhet i forbindelse med behandlingen av personopplysningene. Vi bruker følgende kategorier av databehandlere: 
Tredjeparts tjenesteleverandører, underleverandører og/ellers deres datterselskaper og tilknyttede selskaper. Når vi overfører personopplysninger, gjør vi det for det formål som informasjonen er avgitt for, for formålene opplistet ovenfor under Bruk av personopplysninger, for administrasjon og vedlikehold av nettstedet og tilhørende systemer, og/eller interne eller administrative formål.

Tredjeparts tjenesteleverandører av identitetsstyring, hosting og styring av nettsider, dataanalyse, sikkerhetskopiering av data, sikkerhet og lagringstjenester.

Vi vil ikke dele personopplysninger med tredjeparter med mindre vi har rettslig grunnlag for slik deling. Slikt rettslig grunnlag vil typisk være at deling av opplysninger er pålagt ved lov (for eksempel ved utlevering til offentlige myndigheter). Vår behandling av dine personopplysninger innebærer i enkelte tilfeller overføring til land utenfor EØS-området. Vi gjennomfører da egnede tiltak, i samsvar med GDPR kapittel V, for å sikre at slike overføringer skjer på lovlig måte. Dette inkluderer bruk av EUs standardkontrakter ("Standard Contractual Clauses") og databehandleravtaler. For mer informasjon om sikkerhetstiltakene, kan du henvende deg til oss gjennom kontaktinformasjonen nederst i dokumentet. 

Oppbevaring av personopplysninger
Vi vil oppbevare dine personopplysninger i våre systemer bare så lenge vi trenger dem, med tanke på formålet de ble innhentet for, eller som pålagt ved lov. Vi beholder kontaktinformasjon (slik som i mailing-lister) inntil en bruker stopper abonnementet eller krever at vi sletter opplysningene. Dersom du velger å bli slettet fra en mailing-liste, kan vi beholde visse begrensede opplysninger om deg slik at vi kan innfri ditt krav. Vi tilintetgjør CV-er når de ikke lenger er til vurdering.

Markedsføring
Når vi er pålagt ved lov å innhente ditt uttrykkelige samtykke for å forsyne deg med materiell i markedsføringsøyemed, vil vi bare forsyne deg med slikt markedsføringsmateriell dersom du har gitt oss samtykke til å gjøre det .Dersom du har valgt et abonnement vil du automatisk motta en e-post når innhold er oppdatert. 

Dersom du abonnerer på eventuelle nyhetsbrev, vil du motta e-post  kjent som nyhetsbrev. Dersom du velger preferanser slik som problemstillinger, emner, fag eller bransjer, kan du motta e-post relatert til disse selvvalgte emnene.

Avslutt abonnement
Dersom du ønsker å bli slettet fra en mailing-liste eller eventuell registrering, kan du se etter og følge instruksjonene vi har gjort tilgjengelige innenfor det aktuelle området(ene) på nettstedet eller i den relevante kommunikasjonen til deg. Om du ikke ønsker å motta e-post eller markedsføringskommunikasjon fra oss, kan du til enhver tid kontakte oss for å be om at slik kommunikasjon opphører. Dersom du ønsker å stoppe abonnement eller ikke lenger vil motta visse utsendelser, vennligst identifiser disse utsendelsene i din henvendelse.Ønsker du ikke lenger å abonnere på en eller alle utsendelser, kan vi beholde informasjon som er tilstrekkelig til å identifisere deg for å kunne etterkomme din forespørsel.

Tilgang til opplysninger
Vi er forpliktet til å sørge for fornuftig og praktisk tilgang som lar besøkende på nettstedet identifisere og korrigere eventuelle unøyaktigheter i informasjonen vi innhenter om dem.

Når vi besitter personlig identifiserbare informasjon om deg, er vi ansvarlig for å føre en nøyaktig liste over informasjonen du har avgitt og verifisert. Vi påtar oss ikke ansvar for å verfisiere den pågående nøyaktigheten av dine personopplysninger.
Dersom du har spørsmål om nøyaktigheten i identifiserbare opplysninger du tidligere har avgitt Axaz, eller ønske å få utdaterte opplysninger fjernet ber vi om at du kontakter oss på e-post angitt under. På anmodning, og forutsatt at det er praktisk og kommersielt gjennomførbart å oppfylle ønsket og det ikke er noe juridisk eller regulatorisk behov for oss å beholde informasjonen, vil vi slette identifiserbar informasjon fra gjeldende driftssystemer. 

Rettigheter i relasjon til dine personopplysninger 
Det kan være at du har visse rettigheter etter lokal lovgivning i forhold til de personopplysningene vi besitter om deg. Du kan ha rett til:
- å kreve en kopi av personopplysningene vi besitter om deg;
- be om at vi oppdaterer personopplysningene vi besitter om deg, eller korrigerer slike personopplysninger som du finner er ukorrekte eller ufullstendige;
- be om at vi deler personopplysningene vi besitter om deg, eller begrenser måten vi bruker slike personopplysninger på;
- gjøre innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger: og/ellertrekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger (i den grad slik behandling er basert på samtykke og samtykke er den eneste tillatte bakgrunn for behandling).

Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene eller undersøke om disse rettighetene gjelder for deg, vennligst kontakt oss ved å sende en e-post eller på en av måtene angitt på slutten av denne Personvernerklæringen 

Oppdateringer
Denne personvernerklæringen er sist oppdatert 13. April 2021. Vi kan når som helst oppdatere denne Personvernerklæringen ved å publisere en oppdatert versjon her. For at du skal vite når vi gjør endringer i denne Personvernerklæringen, vil vi endre oppdateringsdatoen på toppen av denne siden. Den nye modifiserte eller endrede Personvernerklæringen vil gjelde fra den oppdateringsdatoen. Derfor anbefaler vi at du går gjennom denne Personvernerklæringen med jevne mellomrom for å holde deg informert om hvordan vi beskytter dine opplysninger.

Kontakt 
Dersom du har spørsmål eller henvendelser vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til contact@axaz.com som er markert med "Henvendelse – Axaz Personvernerklæring”.