EN

Applikasjonsutvikling

Automatisering av arbeidsflyter og utvikling av forretningsapplikasjoner ved bruk av no-code/low-code utviklingsplattformer.

Mange virksomheter har prosesser og oppgaver som er helt unike og som ikke støttes av dagens standard systemer. Det fører til at mange oppgaver blir utført manuelt og det er utfordrende å ha kontroll og holde oversikt. I tillegg er det sårbart på grunn av at kunnskapen og informasjonen er fordelt på enkeltpersoner, ulike Excel-ark og et hav av e-poster.

Se for deg at oppgaver og informasjon flyter sømløst. Det er full kontroll på oppgaver og frister, og du kan når som helst få oversikt over status. Det reduserer risiko, øker effektiviteten og skaper en enklere hverdag for alle.
Med tjenesten applikasjonsutvikling kan vi realisere alt ifra digitalisering av arbeidsflyter, til utvikling av fullverdige forretningssystemer. Med god prosessforståelse og bruk av ledende no-code/low-code løsninger realiserer vi raskt og kostnadseffektivt dine behov.

No-code/low-code løsninger

Smidig og innovative løsninger for utvikling av forretningsapplikasjoner. Teknologien gjør at man kan utvikle løsninger raskere og mer kostnadseffektivt enn ved tradisjonell utvikling.

Sømløs informasjonsflyt

Muliggjør dataflyt og integrasjoner på tvers av systemer. Grensesnittene mellom prosesser og systemer gjør at informasjon og data flyter sømløst.

Samarbeid på tvers av virksomheten

Informasjon er samlet på ett sted som gjør det enklere å samarbeide og skaper mindre frustrasjon. Data er tilgjengelig når du trenger det, og deles effektivt og sikkert.

Velg en løsning som dekker dine helhetlige behov

Applikasjonsutvikling ved bruk av no-code/low-code teknologi vil uten tvil bidra til å akselerere digital transformasjon og øke innovasjon og produktivitet i flere bransjer. Med økende behov for digitale løsninger og en stadig mer teknologisk avansert verden, vil no-code teknologi spille en stadig viktigere rolle fremover.

Vi anbefaler å velge en plattform som dekker behovene for applikasjonsutvikling på en helhetlig og fremtidsrettet måte. Dette innebærer blant annet at løsningen er brukervennlig, kostnadseffektiv, skalerbar, kompatibel med gode integrasjonsmuligheter mot eksisterende systemer og har gode sikkerhetsfunksjoner.

I Axaz har vi kompetanse og erfaring med flere markedsledende utviklingsplattformer som Appfarm og Microsoft Power Platform.
Appfarm
Appfarm er en fullverdig no-code utviklingsplattform. Plattformen lar oss designe kraftfulle, smarte og innovative forretningsapplikasjoner skreddersydd til din virksomhet.
Microsoft Power Platform
Power Platform er en lavkodeplattform som lar brukerne bygge og tilpasse applikasjoner, automatisere prosesser og skape dataflyt på tvers av virksomheten.

Plattformen består av flere verktøy, blant annet Power Apps, Power Pages og Power Automate.
Power Apps
Dette er et verktøy som lar deg bygge egendefinerte forretningsapplikasjoner. Du kan bruke Power Apps til å bygge apper som fungerer på tvers av forskjellige enheter, og som integreres med ulike datakilder og tjenester.
Power Pages
Power Pages er en low-code tjeneste som lar deg bygge, hoste og administrere webportaler. Disse portalene kan brukes til å samhandle med kunder, partnere og leverandører, og kan integreres med data og forretningsprosesser fra flere kilder
Power Automate
Dette er et verktøy for automatisering av arbeidsflyt som lar deg automatisere oppgaver og prosesser på tvers av ulike applikasjoner og tjenester. Du kan bruke Power Automate til å opprette arbeidsflyter som automatisk utfører handlinger når bestemte betingelser oppfylles, for eksempel å sende en e-post når en ny oppgave opprettes i en bestemt applikasjon.

Hva skiller Axaz fra andre leverandører?

Axaz løser dine forretningsbehov med en ny og moderne leveransemodell

Tradisjonelle leverandører
Din verdi
Kapasitet
Begrenset mulighet til å justere kapasiteten til tildelte ressurser i prosjekter
Skaler opp og ned ressurser med 2-3 ukers varsel basert på dine behov
Behov for ressurser vil variere. Ha alltid tilgang på nok personer til å løse dine behov, og sett de på pause når situasjonen krever det
Kompetanse
Ekspertise og erfaring er sterkt avhengig av tildelte konsulenter
Mulighet til å kontinuerlig justere teamenes ekspertise og erfaring
Behovet for ulik ekspertise og erfaring vil variere. Ha mulighet til å justere kompetanse basert på dine behov
Kostnader
Begrenset evne til å stoppe kostnadsløp hvis prosjektforhold endres
Mulighet til å justere kostnadsløpet avhengig av kundens forhold. Kan kutte kostnader raskt ved behov
Trygghet og fleksibilitet i at du enkelt kan ha kontroll på og styre kostnader
Kontinuitet
Konsulentavhengig med risiko for høye kostnader og kunnskapstap ved avgang, sykdom eller permisjon
Integrerte team med definerte beste praksiser og metodikk
Du slipper å være avhengig av enkeltpersoner og kan oppnå bedre kontinuitet
Kompleksitet
Øker kompleksitet med store prosjekter, mange ressurser og utydelig verdiskaping
Tar ned kompleksitet. Definerte mål (verdi) realisert hver 1-3 uke avhengig av kundens behov
Raskere og tydeligere realisering av dine behov

Vil du lære mer?

Les mer om applikasjonsutvikling og digital transformasjon på Axaz bloggen.

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Digitaliser manuelle prosesser

Axaz digitaliserer dine manuelle arbeidsprosesser og gjør din hverdag enklere.