Applikasjonsutvikling

Hva er no-code utvikling?

9.11.2022
av
Ruben Jenssen
4 min. lesetid

Du har muligens hørt om en ny og mer effektiv metode innenfor applikasjonsutvikling som gjør at man kan utvikle forretningsapplikasjoner uten å skrive en eneste linje med kode? Finnes virkelig dette? Svaret er ja, og konseptet kalles for “no-code” utvikling. No-code utviklingsplattformer lar programmerere og ikke-programmerere utvikle applikasjoner gjennom et visuelt brukergrensesnitt med “drag-and-drop” funksjonalitet. Dette er både raskere og mer kostnadseffektivt enn å programmere på den tradisjonelle måten.

I denne artikkelen vil du få en innføring i hva no-code utvikling er, hvilke fordeler det kan gi og hva man kan bygge med denne type utviklingsmetodikk.

Hva er no-code utvikling?

No-code handler om å utvikle applikasjoner uten å benytte tradisjonelle og manuelle programmeringsspråk. I stedet for å kode benytter man en no-code utviklingsplattform som bygger på visuell modellering og “drag-and-drop” funksjonalitet hvor ferdig utviklede og standardisert komponenter brukes for å bygge applikasjoner. Mens tradisjonell koding er gjort ved å bruke tekst- og nummerbasert programmeringsspråk, som er vanskelig å mestre og krever spesiell kompetanse, muliggjør no-code programmering enklere og raskere utvikling som personer med lite eller ingen programmeringskunnskap enkelt kan lære seg.

Man benytter ferdige komponenter for å skape logiske sekvenser og prosesser, som igjen blir funksjonelle og verdiskapende applikasjoner. I tillegg er det funksjonalitet for å strukturere dataobjekter i modeller, som igjen tilrettelegger for å kunne lage rapporter og gjøre analyser.

Fjerning av manuell programmering i utviklingsprosessen løser to store utfordringer:

  • Manuell koding og programmering krever veldig mye tid og kan være svært komplisert. 
  • Det er en stor mangel på kvalifiserte ressurser for å møte etterspørselen etter software-utvikling. 

No-code utvikling av applikasjoner er betydelig mer effektivt enn tradisjonell programmering.  Dette gjør at utviklere kan utvikle prototyper svært raskt og dermed redusere “time-to-market” betraktelig. Ettersom det også er enklere å utvikle applikasjoner med bruk av no-code plattformer, fungerer det også som en bro mellom IT-funksjonen og forretningsfunksjonen. Ansatte med forretningskompetanse kan delta i utviklingen av systemene for bidra til at systemet møter behovene med en gang, i stedet for å måtte vente på at utviklere skal fullføre idèen deres før systemet vurderes og eventuelt endres. 

No-code plattformer har virkelig blitt populært i alt fra mindre og enkle utviklingsprosjekter til større og mer komplekse applikasjoner og forretningssystemer. I mange tilfeller er det en utviklingsmetodikk som tjener som en viktig del av organisasjonens strategi. 

En no-code plattform er ikke en erstatning for IT-ressurser, men heller et verktøy som gjør at forretningsfolk og IT-folk er i stand til å samarbeide bedre. Det er også viktig å påpeke at det å implementere en no-code plattform som et strategisk viktig verktøy ikke skjer i løpet av en uke. Det er nødvendig å bruke tilstrekkelig tid og gjøre det til en prioritet. Organisasjonen vil da være i stand til å øke innovasjonsevnen, digitalisere manuelle prosesser og drive kontinuerlig utvikling på en mye mer effektiv og smidig måte. 

Vil du utforske no-code enda dypere, og se reelle applikasjoner bygget på denne teknologien? Last ned ebok her.

De store fordelene ved no-code applikasjonsutvikling

Her er de fire viktigste grunnene til hvorfor organisasjonen din trenger en no-code applikasjonsplattform.

  1. Få forretningsfunksjoner og IT-ressurser til å samarbeide

Utnytt kunnskapen og styrkene til alle deler av organisasjonen og få dem til å samarbeide med å løse utfordringer organisasjonen står ovenfor. Ettersom no-code utvikling er noe som kan involvere personer uten programmeringskunnskaper er det lettere for ikke-tekniske ressurser å komme opp med løsninger, sammen med IT, for å forbedre prosesser, redusere ineffektivitet og øke produktiviteten. 

  1. Øk innovasjonstakten 

No-code utvikling gjør det lettere for ikke-tekniske personer å utvikle applikasjoner og det kan lette på trykket for allerede overbelastede IT-ressurser. Ikke-tekniske ressurser kan også prototype og teste ut egne idèer. Dette gjør at tiden fra en idè oppstår til den faktisk testes ut og utvikles kan reduseres betraktelig. Det tradisjonelle løpet er at en person eller personer får en god idè, så tar det lang tid til noen med kompetanse begynner å jobbe med den.

Deretter tar det enda mer tid før ideen er ferdig utviklet og blir presentert. Totalt sett kan dette føre til at det er utdatert eller at det ikke fungerer som tenkt og derfor var bortkastet tid. Med no-code utviklerverktøy kan man begynne å konkretisere og teste ut idèen i løpet av timer og dager i stedet for måneder. Dette reduserer risikoen for feil, minker ressursbruken og øker fleksibiliteten til innovasjonsprosessene betraktelig.

  1. Kontinuerlig prosess og utvikling

Når det er behov for å løse problemer eller det er muligheter for forbedringer er det enklere for flere type ressurser til å bidra i arbeidet. Ikke-tekniske personer har mulighet til å brette opp ermene og umiddelbart starte arbeidet med å utvikle en løsning. Igjen, man slipper å være avhengig av IT-ressurser, ettersom bruken av no-code verktøy muliggjør at ansatte kan ta en proaktiv rolle i arbeidet helt på egenhånd og kontinuerlig jobbe med å forbedre tingenes tilstand. 

  1. Redusere risikoen av skygge-it

Skygge-IT er risikoen ved at man ikke har kontroll på utvikling som ikke er koordinert og kontrollert av IT. Ansatte får gjerne et innfall om å sette opp egne servere eller anskaffe egen software hvor sensitive data lagres. No-code plattformen vil alltid kunne eies eller kontrolleres av IT-avdelingen din, og du har dermed en større trygghet på at skygge-IT ikke oppstår og skaper problemer. 

No-code utvikling kan være et viktig verktøy for å skape bedre digital arbeidsflyt i virksomheten. Les mer om hva digital arbeidsflyt er her.

Hva kan man bygge med no-code applikasjoner?

No-code kan løse et bredt spekter av utfordringer. Enten det er å optimalisere og/eller automatisere eksisterende prosesser, eller det er å bygge nye innovative applikasjoner som utvikler forretningen din videre inn i fremtiden. Måten man bygger og produksjonssetter applikasjonene er helt opp til deg. Så, hva kan du bygge?

Kundeportal

En kundeportal er organisasjonens ansikt utad. Den består av to deler: En kundeside (front-end) og en internside (back-end). Kunder vil alltid samhandle med den visuelle front-end-siden av applikasjonen. I realiteten er det de ser en forenklet og visuell versjon av det som ligger i back-end. Man har dermed to “vinduer” hvor man ser en tilpasset visning av den felles dataen. Kunden ser og administrerer kun den dataen som er relevant for den spesifikke kunden, mens organisasjonen ser og administrerer all dataen via sitt “vindu”.

Målet er å skape et online verktøy som representerer organisasjonen din utad, tjenestene eller produktene du tilbyr, og alt dette skal være effektivt og oppleves smidig for sluttbrukerne. No-code er veldig virkningsfullt her ettersom koblingene mellom front-end og back-end er ferdigbygde. Dette lar deg fokusere på forretningen og identiteten du skal bygge for din organisasjon. 

Mobilapplikasjoner

Mobilapplikasjoner er i dag ikke bare en gode eller noe som er greit å ha, men i mange tilfeller har mobilapplikasjoner blitt helt essensielle for at brukere skal kunne monitorere og påvirke arbeidet utenfor kontoret. No-code plattformer muliggjør tilpasning til ulike enheter. Det betyr at samtidig som du bygger pc-applikasjonen din lager du samtidig mobilversjonen av applikasjonen. Begge versjonene vil kunne ha samme funksjonalitet og operere på samme data, men ha forskjellige brukergrensesnitt tilpasset større eller mindre skjerm.

Back-office applikasjoner

En back-office applikasjon er sentral for databehandling og datakvalitet for enhver organisasjons interne prosesser. Disse applikasjonene benyttes kun av interne i organisasjonen og vil fungere som en primærkilde for datahåndtering og administrasjon. No-code plattformer benytter ferdigbygde back-office moduler som får organisasjonen opp å kjøre hurtig for å behandle store datamengder. På denne måten får brukerne tilgang til disse nøkkelfunksjonene, rett ut av boksen. 

Axaz og no-code utvikling

Axaz skal alltid skal ta valg og gi råd ut ifra hva vi mener vil gi våre kunder best mulig verdi. Som følge av det mener vi at ikke alt skal kodes og programmeres fra start til slutt. Vi i Axaz har tatt i bruk no-code utviklingsmetodikk i flere av våre tjenester.

Gjennom tjenesten vår “Digital Arbeidsflyt” utvikler vi applikasjoner for våre kunder ved å bruke no-code utviklingsplattformene fra Bettyblocks og Appfarm. Det at vi benytter nevnte metodikk gjør at våre applikasjonsutviklere kan gi verdi til våre kunder mye raskere enn om man skulle programmert applikasjonen med tradisjonell programmering.

Ta kontakt med Axaz for en samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.
Hold deg oppdatert på nye artikler
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ruben Jenssen

Ruben er co-founder og Business Developer i Axaz. Ruben jobber med identifisere effektiviseringspotensial hos virksomheter gjennom bedre utnyttelse av data. Ruben har ekspertise innen finans og teknologi og brenner for å hjelpe virksomheter å få mer ut av sine data, øke effektiviteten og skape dataflyt mellom systemer og applikasjoner.

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.