Ressurser

User Stories

Se illustrasjonsvideoer av hvordan Axaz løser ulike kunde-caser

Virksomhetsarkitektur

Arkitektur som virkemiddel for kontinuerlig transformasjon

Bruk virksomhetsarkitektur som et virkemiddel til å realisere strategien til selskapet og få et konkurransefortrinn ved å ha kontroll og investere i riktig initiativer på teknologisiden.

2 MIN
Virksomhetsarkitektur

Bytte av et forretningskritisk system

Bytte av et forretningskritisk system krever god kontroll over IT-landskapet til virksomheten. Du trenger blant annet oversikt over andre systemer, integrasjoner, prosesser, kapabiliteter og brukere. Se hvordan Axaz løser dette med tjenesten "arkitektur".

1,5 MIN
Applikasjonsutvikling

Skreddersydde forretningsapplikasjoner

Gjennom no-code/low-code teknologi utviklinger vi skreddersydde forretningsapplikasjoner raskt og kostnadseffektivt som dekker virksomhetens unike behov.

2 MIN
Integrasjon

Dataflyt mellom systemer

Dataflyt mellom systemer gjennom integrasjoner som leser og synkroniserer data på tvers av systemene. Dette gjør at man opprettholder datakvaliteten, samtidig som at ansatte slipper å føre samme data i flere forskjellige systemer!

2 MIN
Analyse og innsikt

Styrerapportering

Automatiser store deler av rapporteringsarbeidet gjennom å samle data fra alle systemer og strukturere dem i en dataplattform, med dashboards som gir deg full kontroll over all data i sanntid.

1,5 MIN
Administrerte skytjenester

The Perfect Onboarding

Automatisere hele onboarding-prosessen fra den nyansatte blir registrert i HR-systemet, til at alle system-lisenser er tildelt automatisk, i tillegg til at PC og blomster står klart på bordet første arbeidsdag!

1 MIN