EN
Bytt til engelsk språk

Riktig verdi, raskere

Opplev en ny måte å realisere forretningsbehov gjennom en proaktiv partner som støtter deg på din digitale reise.

Vi er stolte over tilliten kundene våre viser oss

Nye veier
Nye veier
Nye veier
Nye veier
Nye veier
Nye veier
Nye veier
Nye veier
Nye veier
Nye veier

Virksomheter sikter mot å oppnå sømløst samspill mellom forretning og IT for å realisere forretningsmål.

Utfordringene handler om å holde tritt med en rask teknologiutvikling, styre budsjetter, etterleve sikkerhet, optimalisere drift og realisere verdi fra data. I tillegg feiler ofte tradisjonelle IT-leverandører i å møte forventninger til kostnader, tempo, fleksibilitet og verdirealisering.

Løsningen er å realisere behov på en ny og mer moderne måte. Slutt på reaktive leverandører, tunge prosesser og konsulenter som fakturere timer og ikke verdi. Oppdag en ny tilnærming hvor ressursbruk skaleres etter behov, løsninger realiseres raskere og din forretningsverdi står i fokus.

Axaz hjelper deg å realisere riktig verdi, raskere

Skalerbar leveransemodell

Fleksibilitet

Skaler ressursbruken opp og ned basert på dine behov

Forvaltning og support

Raskere

Realiser behov raskere med moderne teknologi og metodikk

Forretning og IT

Forretningsverdi

Tjenester og løsninger har dine forretningsmål i sentrum

Hva skiller Axaz fra andre leverandører?

Axaz løser dine forretningsbehov med en ny og moderne leveransemodell
Kapasitet
Tradisjonelle leverandører

Din verdi

Begrenset mulighet til å justere kapasiteten til tildelte ressurser i prosjekter
Skaler opp og ned ressurser med 2-3 ukers varsel basert på dine behov
Behov for ressurser vil variere. Ha alltid tilgang på nok personer til å løse behovene dine, og sett de på pause når situasjonen krever det
Kompetanse
Tradisjonelle leverandører
Din verdi
Ekspertise og erfaring er sterkt avhengig av tildelte konsulenter
Mulighet til å kontinuerlig justere teamenes ekspertise og erfaring.
Behovet for ulik ekspertise og erfaring vil variere. Ha mulighet til å justere kompetanse basert på dine behov.
Kostnader
Tradisjonelle leverandører
Din verdi
Begrenset evne til å stoppe kostnadsløp hvis prosjektforhold endrer kontrakts-
forpliktelser
Smidig kontrahering med mulighet til å justere kostnadsløpet avhengig av kundens forhold. Kan kutte kostnader raskt ved behov.
Trygghet og fleksibilitet i at du enkelt kan ha kontroll på og styre kostnader. 
Kontinuitet
Tradisjonelle leverandører
Din verdi
Avhengighet av konsulenter med risiko for høye kostnader og tap av kunnskap i tilfelle sykdom, permisjon eller avgang.
Integrerte team med definerte beste praksiser og metodikk
Du slipper å være avhengig av enkeltpersoner og kan oppnå bedre kontinuitet
Kompleksitet
Tradisjonelle leverandører
Din verdi
Drar ofte opp kompleksitet med store prosjekter, mange ressurser og utydelig verdiskaping.
Tar ned kompleksitet. Definerte mål (verdi) realisert hver 1-3 uke avhengig av kundens behov
Raskere og tydeligere realisering av dine behov.

Hva skiller Axaz fra andre leverandører?

Axaz løser dine forretningsbehov med en ny og moderne leveransemodell

Tradisjonelle leverandører
Din verdi
Kapasitet
Begrenset mulighet til å justere kapasiteten til tildelte ressurser i prosjekter
Skaler opp og ned ressurser med 2-3 ukers varsel basert på dine behov
Behov for ressurser vil variere. Ha alltid tilgang på nok personer til å løse dine behov, og sett de på pause når situasjonen krever det
Kompetanse
Ekspertise og erfaring er sterkt avhengig av tildelte konsulenter
Mulighet til å kontinuerlig justere teamenes ekspertise og erfaring
Behovet for ulik ekspertise og erfaring vil variere. Ha mulighet til å justere kompetanse basert på dine behov
Kostnader
Begrenset evne til å stoppe kostnadsløp hvis prosjektforhold endres
Mulighet til å justere kostnadsløpet avhengig av kundens forhold. Kan kutte kostnader raskt ved behov
Trygghet og fleksibilitet i at du enkelt kan ha kontroll på og styre kostnader
Kontinuitet
Konsulentavhengig med risiko for høye kostnader og kunnskapstap ved avgang, sykdom eller permisjon
Integrerte team med definerte beste praksiser og metodikk
Du slipper å være avhengig av enkeltpersoner og kan oppnå bedre kontinuitet
Kompleksitet
Øker kompleksitet med store prosjekter, mange ressurser og utydelig verdiskaping
Tar ned kompleksitet. Definerte mål (verdi) realisert hver 1-3 uke avhengig av kundens behov
Raskere og tydeligere realisering av dine behov

Tjenester

Komplette kapabiliteter for å lykkes med digital transformasjon.
Realiser dine behov raskere

Aldri mer dyre timer uten verdi, tunge prosesser og reaktive leverandører.
Velg en heller en fleksibel og proaktiv partner som løser dine forretningsbehov raksere og mer fremtidsrettet.

Kontakt oss, og hør hvordan vi kan hjelpe deg å realisere rikig verdi, raskere.

Les om hvorfor bedrifter velger Axaz

Utforsk hvordan vi har hjulpet bedrifter å bli mer datadrevet og endringsdyktige.
Nordic BIM Group

“Axaz hadde tidligere erfaring med å utvikle og forvalte integrasjoner mellom 24SevenOffice og Hubspot. Selv om våre spesifikke behov for integrasjoner ikke var utviklet tidligere, kom vi sammen med teamet i Axaz frem til løsninger som løste våre behov godt. Vi i Nordic BIM Group kunne formidle behov rundt et overordnet mål, som Axaz videre brukte som grunnlag til å utarbeide løsninger."

Kristofer Anker - Group Marketing Manager
Les kundehistorien her
Helsedirektoratet

"Archer ønsker solide partnere i vår digitale reise som er ærlige, proaktive, erfarne og strukturerte. Alt dette har vi identifisert og fått bekreftet i samarbeidet vårt med Axaz i pågående implementering av Ardoq. Vi ser frem til å bygge videre på det gode samarbeidet vi har etablert sammen med mennesker som har arbeidet med mulighetene og utfordringene knyttet til digitalisering gjennom mange år, som støttespillere og partner i tiden fremover"

Nina Battetaule, Direktør IT & Digitalisering
Helsedirektoratet

"Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Axaz. Deres team har være dyktige i implementeringsprosessen av virksomhetsarkitektur-verktøyet Ardoq, og har bistått med verdifull hjelp til forvaltningen av systemet. Verdien av å ha en kompetansesterk partner på laget som kontinuerlig kan bistå i arbeidet med løsningen, og samtidig realisere nye behov og muligheter er veldig stor!"

Kristina Berger - Systemansvarlig
Les kundehistorien her
Helsedirektoratet

“Vi synes det var spennende med en aktør som bruker fremtidsrettet skybasert teknologi kombinert med forretningskompetanse, og leverer på en ny måte som Axaz gjør. Raske og agile leveranser som gir oss høy endringsevne når nye behov melder seg uten at det medfører store kostnader, var avgjørende for hvorfor vi valgte Axaz som partner”.

Christine Hassel Kristoffersen - CMO
Les kundehistorien her

Hvordan navigere digital transformasjon?

Virksomheter blir stadig mer digitale og digital transformasjon har blitt en kontinuerlig prosess som handler om å øke produktivitet og innovere nye tjenester og produkter med digitale hjelpemidler.


Last ned e-boken, og lær hvordan du navigerer digital transformasjon!

Last ned e-boken her

Ressurser

Utforsk ressursbanken og fordyp deg i temaer om digital transformasjon, se spennende videoer eller les detaljerte kundehistorier