EN
Bytt til engelsk språk

Din proaktive teknologipartner

Bli datadrevet og utnytt fremtidens muligheter. Axaz hjelper deg å vinne digitaliseringskappløpet.

Problemer vi løser

Systemer som ikke snakker sammen

Selskapets systemer er ikke integrert og vi må overføre data manuelt mellom systemer. Det er tidkrevende og fører til feil.

Axaz løser dette ved følgende tjenester:

 • Arkitektur
 • Integrasjon
 • Dataforvaltning

Utilgjengelig data

Selskapet generer mye data, men sliter med å utnytte og skape verdi av den.

Axaz løser dette ved følgende tjenester:

 • Arkitektur
 • Integrasjon
 • Dataforvaltning
 • Data Analyse

Bruk av mange ulike brukernavn og passord

Selskapets ansatte har ulike brukernavn og passord for ulike systemer. Det er krevende å administrere og ha kontroll på mange ulike registre, samt at tilganger og rettigheter ofte er tilfeldig tildelt. Ofte en situasjon som gjør at informasjonssikkerhet og personvern ikke er godt nok ivaretatt.

Axaz løser dette ved følgende tjenester:

 • Administrerte skytjenester
 • IT-sikkerhet

Tidskrevende rapportering og analyser

Selskapet bruker mye tid på å eksportere og transformere data fra ulike systemer for analyse. Videre er analyse og rapporteringsarbeid tidkrevende og inkonsistent. Endringer i systemer eller integrasjoner gjør at løsningen ikke er robust og stabil over tid.

Axaz løser dette ved følgende tjenester:

 • Integrasjoner
 • Dataforvaltning
 • Data Analyse

Ustrukturert og fragmentert informasjon

Selskapet generer mye data fra forskjellige kilder og systemer, men informasjonen er fragmentert og ustrukturert, som gjør det vanskelig å få helhetlig verdi ut av den.

Axaz løser dette ved følgende tjenester:

 • Arkitektur
 • Dataforvaltning
 • Integrasjon

Usikker på cybersikkerhet

Selskaper utsettes jevnlig for dataangrep og cybertrusselen er økende. Er du usikker på om data, eller ansattes tilkoblinger fra pc-er, mobiler og andre enheter er sikre?

Axaz løser dette ved følgende tjenester:

 • IT-sikkerhet
 • Administrerte Skytjenester

Lite kontroll på systemkompetanse

Har du mange applikasjoner og systemer, men mangler oversikt over hvem som har kompetanse på de ulike systemene?

Axaz løser dette ved følgende tjenester:

 • Arkitektur
 • Administrerte Skytjenester

Manglende kontroll på avtaler, leverandører og kostnader

Har du manglende kontroll på avtaler, leverandørene og tilhørende avtalevarighet og kostnader?

Axaz løser dette ved følgende tjenester:

 • Arkitektur
 • Administrerte Skytjenester

Behov for økt endringsevne

Opplever du at kunder eller ansatte forventer forbedringer, utvikling eller innovasjon som er utfordrende å imøtekomme? Det er en velkjent problemstilling at det er vanskelig å vite hvor man skal starte når behovene for endring er mange og forventningene store. Hvor skal man starte og hvilke tiltak gir mest effekt?

Axaz løser dette ved følgende tjenester:

 • Arkitektur

Usikker på GDPR

Selskapet har ikke oversikt over hvor selskapets data er lagret. Dette fører til risiko for at selskapet er i brudd med GDPR-bestemmelser.

Axaz løser dette ved følgende tjenester:

 • Administrerte skytjenester

Mye manuelt arbeid

Ofte er det oppgaver og arbeid som ikke er godt nok dekket av dagens systemer, og det er utfordrende å finne gode standløsninger som dekker behovene.

Avhengig av behov kan en eller flere av disse tjenestene være løsningen:

 • Arkitektur
 • Digital Arbeidsflyt
 • Integrasjon

Kritiske, men dårlige systemer

Kjenner du deg igjen i at dere har kritiske systemer som er lite brukervennlig, utdatert og ikke støtter fremtidens måte å jobbe på?

Axaz løser dette ved følgende tjenester:

 • Arkitektur
 • Digital Arbeidsflyt
 • Integrasjon

Noen av våre kunder

Lær hvordan du rigger din virksomhet for fremtiden

I dag skjer teknologiutviklingen ekstremt raskt og dette byr på mange muligheter for de somer rigget for endring og nyskapning. 

Last ned den ultimate guiden til fremtidens datadrevne virksomhet og lær mer om viktige teknologitrender, og hvordan du effektivt blir fremtidsrettet og datadrevet. Og ikke minst alle mulighetene for automatisering, innovasjon og innsikt dette gir i dag og fremover! 

Få din gratis e-bok her

Axaz sine tjenester gir din virksomhet konkurransefortrinn og gjør deg rigget for fremtiden

Vi forvalter tjenestene for deg slik at du kan fokusere på å utvikle selskapet.

Gir deg oversikt og sikrer din digitale reise

Vi lever i en verden i konstant endring. Samtidig som den teknologiske utviklingen skyter fart, øker også kompleksiteten i virksomheten din. Behovet for å ha kontroll og se hele bildet har aldri vært større.

I dag løses dette ofte med manuelle oversikter og skjemaer. Det gir begrenset innsikt og det er utfordrende å koble sammenhenger. Dette reduserer evnen til å gjøre raske og kontrollerte endringer.

Ved å ta i bruk tjenesten Arkitektur hjelper vi deg med å spare kostnader og løse kompleksitet gjennom å identifisere overlappende, utdaterte eller unødvendige systemer. Axaz gir deg helheten.

Vi bruker markedsledende verktøy og automatiserer kartleggingen, samtidig  som vi gir deg verdifulle visualiseringer som sikrer kontinuerlig innsikt og kontroll.

Sikrer selskapets digitale verdier

Trusselbildet øker konstant og datakriminalitet er noe alle selskaper blir utsatt for. Stadig flere systemer flyttes til skyen, samtidig som arbeidsstyrken er mer mobil. Dette gjør det utfordrende å ivareta sikkerheten forsvarlig.

Dagens hovedfokus for selskaper er å sikre fysisk infrastruktur, mens skytjenester ikke ivaretas tilstrekkelig. Løsningen ligger i å opprettholde sikkerheten på fysisk infrastruktur, samtidig som ny teknologi i skyen sikres.

Axaz sikrer dine systemer og din infrastruktur med markedsledende løsninger og Zero Trust-arkitektur. Vi sikrer din organisasjon uavhengig av sted og enhet som benyttes. Gårsdagens bekymringer knyttet til patching og oppdatering av fysiske servere og brannmurer vil fort bli glemt.


Gir deg kontroll i skyen

Bruk av skytjenester bidrar til økt fleksibilitet og mer effektive måter å jobbe på. Samtidig skaper dette utfordringer knyttet til kontroll og forsvarlig bruk med tanke på sikkerhet, personvern og kostnader.

Den tradisjonell måten å drifte og forvalte IT-tjenester på er utdatert. Mange virksomheter er usikre på hvordan dette skal gjøres fremover. 

Ved å la Axaz administrere dine skytjenester setter du bort forvaltningen til en proaktiv partner som gir deg kontroll, sikker og optimal bruk av dine skytjenester. Administrerte skytjenester muliggjør samtidig løsninger som sikker pålogging med ett brukernavn og passord til systemene i virksomheten.

Menneskene i Axaz har solid erfaring innen forvaltning av skytjenester og bruker markedsledende verktøy for å sikre kontinuitet og verdifull innsikt.

Automatisert arbeidsflyt og redusert kaos

Mange virksomheter har enkelte prosesser og oppgaver som er helt unike og som ikke støttes av dagens standard systemer. Det fører til at en rekke oppgaver blir utført manuelt og det er utfordrende å ha kontroll og oversikt. I tillegg er det sårbart ettersom kunnskap og informasjon er fordelt på enkeltpersoner, i ulike regneark og et hav av e-poster.

Se for deg at oppgaver og informasjon flyter sømløst. Det er full kontroll på oppgaver og frister, og du kan når som helst få oversikt over status. Det reduserer risiko, øker effektiviteten og skaper en enklere hverdag for alle.

Med Digital Arbeidsflyt får du digitalisert dagens unike og manuelle oppgaver samtidig som regneark og e-poster reduseres til et minimum. Med god prosessforståelse og bruk av ledende Low-Code-løsninger, realiserer vi raskt digitaliserte og automatiserte arbeidsprosesser.

Sømløs dataflyt på tvers av systemer. Opplev følelsen av å ha et system

I dag har mange systemer som ikke er integrert. Dette skaper mye dobbeltarbeid med å registrere data flere steder. Andre har investert mye i integrasjoner som gir dataflyt mellom systemene, men krever store investeringer for å gjøre endringer. I tillegg er det sårbart å bytte ut systemer.

Axaz tilbyr effektiv og fremtidsrettede integrasjoner i skyen. Vi benytter en markedsledende integrasjonsplattform som gjør oss istand til å levere integrasjonstjenester raskere og mer kostnadseffektivt enn hva man kan med tradisjonell integrasjonsutvikling. 

Bli mindre avhengig av systemer og effektiviser hverdagen. Vi hjelper deg med å få systemene til å spille sammen og bli mindre kritiske.

Samler, klargjør og tilgjengeliggjør data for innsikt og analyse

Mange selskaper generer enorme mengder data og eksporterer data fra mange ulike systemer når analyser skal utføres. Ofte er dataen dårlig strukturert som gjør jobben med klargjøring og transformasjon av dataen ressurskrevende og manuell. Dette fører til at analyser ikke gjennomføres ofte nok og kvaliteten på dataene kan være mangelfull. 

Axaz samler, strukturer og transformerer all data på tvers av systemer i en skybasert dataplattform. Dette muliggjør full automatisert rapportering og analyser i sanntid. Du har da et robust og stabilt datagrunnlag for innsikt og beslutninger.

Gir deg automatisk oppdaterte rapporter, analyser og visualiseringer i sanntid

Selskaper bruker mye ressurser på rapportering og analyser. Ofte medfører omfattende ressursbruk til at arbeidet gjennomføres sjeldent, inkonsistent og med varierende kvalitet. Konsekvensen er at innsikten som finnes i selskapets data ikke utnyttes godt nok.

Se for deg at du har automatisk oppdaterte rapporter som til enhver tid gir deg verdifull innsikt om økonomi, salg, leveranser, kunder, ansatte og produksjon mm.

Axaz tilbyr innsiktsfulle analyser og visualiseringer basert på selskapets forretningsbehov. Vi leverer automatiserte dashboards i sanntid som gir beslutningstakere informasjon og innsikt som kreves for å ta operasjonelle og finansielle avgjørelser. Dette gjør at du kan bruke tiden på mer verdiskapende oppgaver.

Vil du utforske mer?

Karriere
Menneskene er vår viktigste ressurs, og vi vokser sammen. Vil du være med på reisen vår?
Se ledige stillinger.
Kontakt
Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.