Kundereferanse:
Helsedirektoratet

Full kontroll på IT-landskapet

Kort tid etter at Axaz bistod Helsedirektoratet med implementering av applikasjonsporteføljen i virksomhetsarkitektur-verktøyet Ardoq fikk de full kontroll på deres IT-landskap. Axaz bistår nå som en partner for Helsedirektoratet i forvaltningen av systemet i tillegg til å kontinuerlig bidra med å realisere nye behov. Gjennom god kontroll på systemer, applikasjoner og dataflyten mellom de er Helsedirektoratet godt rigget for å kunne utvikle nye digitale helse- og omsorgstjenester.

- Verdien av å ha en kompetansesterk partner på laget som kontinuerlig kan bistå med arbeidet i Ardoq, og samtidig realisere nye behov og muligheter er veldig stor!, sier Kristina Berger, systemansvarlig i Helsedirektoratet.

Hvem er Helsedirektoratet?

Helsedirektoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. De skal blant annet iverksette vedtatt politikk, forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren, og i tillegg være en faglig rådgiver.

Et av hovedområdene i Helsedirektoratets strategi er å fokusere på digitale tjenester. Digitale løsninger skal være førstevalget når Helsedirektoratet utvikler egne tjenester, og de har som mål å være en pådriver for utvikling av digitale tjenester i hele helse- og omsorgssektoren. Med et stort fokus på å utvikle nye digitale tjenester er viktigheten av å ha kontroll på eget IT-landskap helt avgjørende. 

Hva var behovet?

Helsedirektoratet hadde utfordringer knyttet til å opprettholde kontroll på sin portefølje av systemer og applikasjoner. De hadde tidligere brukt et porteføljesystem som ikke lenger dekket deres behov, og de ønsket derfor å bytte dette ut. I tillegg ønsket de en tjeneste som bidro til å vedlikeholde og forvalte systemet i etterkant av implementeringen. Tidligere hadde Helsedirektoratet møtt på utfordringer i sammenheng med å vedlikeholde dokumentasjonen til systemene, og sørge for at dataene er oppdatert.

Helsedirektoratet så behov for en brukervennlig løsning med lavt vedlikehold som lar de kartlegge og dokumentere applikasjonsporteføljen. Hovedformålet var å få en database med informasjon som ga grunnlag for visualisering av applikasjonene og sammenhengene mellom dem. Dette kan igjen brukes som verdifull informasjon i beslutningsprosesser knyttet til utvikling av nye digitale tjenester.

Hvordan løste Axaz behovet?

En brukervennlig og fremtidsrettet løsning med virksomhetsarkitektur-verktøyet Ardoq.

For å løse Helsedirektoratets behov for et system for styring av applikasjonsporteføljen leverte Axaz en løsning sammen med Ardoq. Axaz er en Managed Service Provider av Ardoq. Det vil si at Axaz som hovedmodell leverer virksomhetsarkitektur som en tjeneste og fungerer som virksomhetsarkitektfunksjonen for eller i samarbeid med kundene, med Ardoq som verktøy. Axaz jobber tett sammen med Ardoq og spiller inn forslag og id́éer til videreutvikling, samt er med på å teste ut ny funksjonalitet. I tillegg utvikler Axaz og Ardoq beste praksiser for å kunne tilby kundene våre mest mulig verdi.

For Helsedirektoratet har Axaz implementert “Application Portfolio Management” (applikasjonsporteføljestyring) delen av verktøyet Ardoq. Dette gir dem god kontroll over systemer og applikasjoner, og hvilken relasjon de har til andre områder i virksomheten, som for eksempel ansatte. Samtidig tilbyr verktøyet flere muligheter for automatisering av dokumentasjonen som gjør det enklere å vedlikeholde arkitekturen.

- Vårt mål er å være en støttespiller for Helsedirektoratet med tanke på deres applikasjonsportefølje, og være en proaktiv partner som bistår i forvaltningen av virksomhetsarkitekturen og realisering av nye behov, sier leder for virksomhetsarkitektur i Axaz, Anders Kornbrekke.

Etter implementering jobber Axaz tett med Helsedirektoratet og bistår med å holde informasjon om arkitekturen oppdatert, i tillegg til å se muligheter for realisering av nye behov. En viktig del av jobben er å involvere organisasjonen og beslutningstakere gjennom gode visualiseringer av arkitekturen som gir dem god kontroll, i tillegg til verdifull styringsinformasjon. Her jobber Axaz også med etablering av gode rutiner og effektiv dokumentering for å kontinuerlig ha et oppdatert bilde av virksomheten og landskapet rundt.

Resultatet

Etter implementeringen av funksjonen i Ardoq som omhandler styring av applikasjonsporteføljen har Helsedirektoratet fått god kontroll på systemer, applikasjoner og relevant data, sammen med gode visualiseringer av hvordan IT-landskapet ser ut. Dette gir et godt grunnlag for å drive riktig utvikling videre. Gjennom bruk av Ardoq kan Helsedirektoratet planlegge for fremtiden, identifisere kostnadsreduksjoner og investeringsmuligheter, redusere risiko og støtte opp under IT-prosjekter.

- Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Axaz. Anders og resten av teamet har være dyktige i implementeringsprosessen av Ardoq, og har bistått med verdifull hjelp til forvaltningen av systemet, sier Berger.

Virksomhetsarkitektur som en tjeneste

Suksessfulle initiativ knyttet til styring av applikasjonsporteføljen i en virksomhet krever både arkitektur-, prosess- og systemkompetanse. I tillegg er det viktig å huske på at det er et kontinuerlig arbeid som må forvaltes. Derfor tilbyr Axaz en kostnadseffektiv forvaltningsmodell som gjør at du kan fokusere ressursene på det som er viktig for at din virksomhet lykkes. Dette betyr at du kan sette ut ansvaret for din virksomhets arkitektur til Axaz, og være trygg på at den blir tatt hånd om på best mulig måte. Les mer om virksomhetsarkitektur som en tjeneste her.

I tillegg til styring av applikasjonsporteføljen, løser Axaz andre behov gjennom funksjonalitet i Ardoq som: 

  • Informasjonsdokumentering
  • Integrasjonsdokumentering
  • Prosess
  • Strategi og kapabiliteter
  • Sikkerhetsdokumentering
  • GDPR

Axaz støtter deg hele veien og hjelper deg å få verdi ut av dataen. Du vil realisere raskere verdi, spare tid, penger og ressurser, samt skape momentum til suksessfulle endringer for virksomheten.

Bransje:
Helse og omsorg
Tjeneste fra Axaz:
Virksomhetsarkitektur
Vil du høre om hvordan Axaz kan hjelpe din virksomhet å bli datadrevet og endringsdyktig?
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.