Kundereferanse:
Digital Norway

Slik har Digital Norway blitt datadrevet og endringsdyktig

Etter å ha fått Axaz som digitaliseringspartner evner Digital Norway å benytte data på en mer automatisert og effektiv måte. Data fra flere ulike kilder har blitt lettere tilgjengelig for innsikt og rapportering, som også gjør at de i enda større grad en tidligere kan ta beslutninger basert på data.

“Etter å ha fått Axaz med på laget har vi klart å hente ut enda mer verdi fra dataene våre. Vi kan nå enkelt innhente innsikt fra dataene vi genererer hver dag, gjennom gode visualiseringer og analyser. Dette gjør at vi i større grad kan ta valg basert på reelle data, og utvikle produkter og tjenester som er skreddersydd for hva brukerne våre etterspør”, sier Christine Hassel Kristoffersen, leder for produkt og marked i Digital Norway.

Hvem er Digital Norway?

Digital Norway er en non-profit organisasjon som ble startet i 2017 av 15 engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter.

De jobber blant annet med å sikre bedrifter og ansatte tilgang til kunnskap og nettverk de trenger i en digital verden gjennom å tilby gratis kurs, læringsreiser, webinarer og digitale møteplasser.

Hva var behovet?

Digital Norway benytter en rekke systemer (CRM, LSM, regnskap osv.), men har opplevd utfordringer knyttet til at dataene fra disse systemene er vanskelig å tilgjengeliggjøre. For å lykkes med å skape verdi og innsikt fra denne dataen må det gjøres en tidkrevende og manuell jobb. De så derfor behovet for å automatisere og standardisere datainnsamling, slik at den enkelt kunne brukes i rapportering og analyser.

Det var også viktig å etablere en fremtidsrettet og skalerbar rapporteringsarkitektur, som var endringsdyktig slik at nye behov kunne realiseres løpende og ny tilgjengelig teknologi kunne tas i bruk raskt.

Et av Digital Norway sine viktigste tilbud er deres kursportal, hvor de samler og tilgjengeliggjør alle sine kurs for brukerne. Digital Norway har et stort fokus på å tilby relevant innhold som brukerne faktisk etterspør og som gir dem verdi. For å klare dette ønsket de å få mer verdi ut av dataen i CRM-systemet. De hadde blant annet behov for å øke innsikten rundt hvilke kurs som var mest populære.

Med denne innsikten kan de se sammenhenger i dataene som for eksempel brukere opp mot selskap, lokasjon, størrelse og bransjetilhørighet. Dermed kan Digital Norway skreddersy innhold til ulike brukergrupper og bransjer. Innsikten må kunne hentes ut på tvers av ulike data, som for eksempel at brukere i denne type selskap, i denne type bransje, etterspør disse type kursene. Alt basert på innsikt fra dataen de sitter på.

Hvor valgte de Axaz?

Digital Norway så store fordeler med hvordan Axaz løser forretnings- og IT-behov som tjenester.

“Vi synes det var spennende med en aktør som bruker fremtidsrettet skybasert teknologi kombinert med forretningskompetanse, og leverer på en ny måte som Axaz gjør. Raske og agile leveranser som gir oss høy endringsevne når nye behov melder seg uten at det medfører store kostnader, var avgjørende for hvorfor vi valgte Axaz som partner”, sier Kristoffersen.

Hvordan Axaz løste behovet

Steg én i prosessen handlet om å få en overordnet beskrivelse og forståelse av behovene til Digital Norway. Det er et avgjørende suksesskriterium å ha evnen til å forstå forretningsbehovene og -prosessene, og hvordan disse støttes (eller ikke støttes) av teknologi. Denne prosessen ble gjennomført gjennom løpende iterasjoner med kontinuerlig dialog mellom Digital Norway og Axaz som sikret at løsningsforslaget samsvarte med de faktiske behovene.

For at Digital Norway skulle få verdi og innsikt ut av dataene de genererte var en viktig faktor å tilgjengeliggjøre dataene for analyse. Dette innebar blant annet å sette opp automatiserte prosesser for henting og overføring av data mellom relevante systemer. Gjennom automatisering av dataflyt får Digital Norway tilgjengeliggjort data på en effektiv måte, og sparer masse ressursbruk ved å slippe å gjøre denne jobben manuelt.

Rent teknisk innebar det ulike prosesser:

Den første delen handlet om å hente data fra relevante kilder (CRM og læringsplattform) og integrere disse ved bruk av Boomi sin integrasjonsplattform. Vi hentet ut tilgjengelig og relevant data fra API-ene, som ga Digital Norway tilgang til data automatisk.

Vi benyttet integrasjonsplattformen til å utvikle integrasjonsprosesser og forretningslogikk. Integrasjonsplattformen muliggjorde rask integrasjon av data fra andre systemer og kilder, og med funksjonalitet for å enkelt utarbeide forretningslogikk basert på data som automatiserer manuelle prosesser.

Videre ble dataen tilgjengeliggjort i en dataplattform, hvor vi definerte en hensiktsmessig og skalerbar struktur på datamodellen basert på våre beste praksiser.

Data i dataplattformen brukes som et robust og konsistent grunnlag for analyse og visualisering. Axaz utviklet dashbord og analyser som ga god kontroll på KPI-er og innsikt som var viktig for Digital Norway. Ved å kombinere data fra flere kilder ga det Digital Norway helhetlige og rikere analyser, som ga et godt grunnlag for å ta gode, datadrevne beslutninger fremover.

“Digital Norway er en ekstremt lærevillig og nysgjerrig organisasjon, som det har vært en drøm å jobbe med! De er fremoverlente, stiller alltid spørsmål og ønsker å være en tydelig ledestjerne i digitaliseringen av Norge. Når de nå får mer verdi ut av data og evner å bruke denne dataen  proaktivt i beslutningsprosesser har vi stor tro på at de blir nettopp det!”, sier Ruben Jenssen, Delivery Manager i Axaz.


Digital Norway kan løpende komme med innspill til visualiseringer, analyser eller andre initiativer som vil gi ny verdi. Nye behov blir realisert kontinuerlig gjennom en smidig leveransemodell, som sørger for at Digital Norway kan fortsette å utvikle eksisterende og nye produkter og tjenester.

Axaz løser integrasjonsbehov som en tjeneste. Les mer her.

Realiserer flere gevinster gjennom å bli datadrevet og endringsdyktig

Gjennom å bruke en integrasjonsplattform og automatisk tilgjengeliggjøre data for analyser og innsikt kan Digital Norway realisere flere gevinster.

Noen av de er:

  • Innhente mer data og tilgjengeliggjøre den i analyser
  • Automatisering og standardisering av prosesser
  • Bedre datakvalitet og enkelt å koble til nye datakilder 
  • Mulighet til å digitalt koble seg sammen med kunder, partnere og leverandører
  • Mulighet for predikering ved bruk av kvantitative modeller og algoritmer

Vi har bygget et løsningsdesign som er fremtidsrettet ved at teknologien tilrettelegger for å løse fremtidige behov, i tillegg til at den er enkel å skalere. Digital Norway har realisert flere gevinster gjennom å bli datadrevet og mer endringsdyktig, men det finnes fortsatt utallige muligheter for å skape enda mer verdi ut av data og ved å fortsette utviklingen av virksomheten.

Bransje:
Rådgivning
Tjeneste fra Axaz:
Integrasjon, dataplattform og analyse
Vil du høre om hvordan Axaz kan hjelpe din virksomhet å bli datadrevet og endringsdyktig?
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.