Applikasjonsutvikling

Hva er digital arbeidsflyt?

1.6.2022
av
Anders Kornbrekke
3 min. lesetid

Vi er midt i en enorm digital transformasjon som omfatter alle. Gjennom transformasjonen fra papir til data har de fleste prosesser blitt kjappere og enklere enn tidligere, og det aller meste av informasjon er i dag digital. Manuelle oppgaver og prosesser fases ut, til fordel for automatiserte og smartere arbeidsmetodikker.  Dette omtales som digital arbeidsflyt.

Digital informasjon lagret i Excel ark, pdf’er og Word-filer som blir sendt med e-post gjør at få, eller ingen, har fasit og kontroll på hele bildet. Det er på disse områdene digital arbeidsflyt kan gi bedre oversikt og kontroll, og øke verdiskapingen gjennom optimalisering av arbeids- og dataflyten. Gjennom å bruke nye verktøy innen applikasjonsutvikling kan selskaper nå raskt og effektivt få utviklet skreddersydde forretningsapplikasjoner som vil bidra til å hjelpe og effektivisere flere manuelle prosesser og akselerere digital initiativer.

Denne artikkelen vil ta for seg nærmere hva digital arbeidsflyt er, og hvorfor du burde vite hva det handler om.

Hva er digital arbeidsflyt?

Digital arbeidsflyt omfatter all flytting av digital informasjon internt i en bedrift, og med eksterne samarbeidspartnere. Det handler om å gjøre manuelle oppgaver og prosesser digitale og “smarte”. Ved å gjøre dette vil man kunne automatisere flere tunge manuelle forretningsprosesser og oppnå flere fordeler som sparte kostnader og mer effektivitet. Virksomheter vil også kunne tilby en mer skreddersydd og brukervennlig opplevelse for sine ansatte, kunder og leverandører.

Den vanligste formen for manuell digital arbeidsflyt eller samhandling er gjerne ved bruk av e-post i kombinasjon med vedlagte dokumenter. I tillegg omfatter det også informasjon som blir lagt inn i et system, for eksempel lagring av filer, eller informasjon fra system til mennesker, for eksempel nedlasting og lesing av filer.

Vil du utforske digital arbeidsflyt enda dypere, og se reelle applikasjoner bygget på no-code/low-code teknologi? Last ned ebok her.

Hvorfor er digital arbeidsflyt viktig?

Det er viktig å være bevisst på hva digital arbeidsflyt er fordi det er de manuelle og repetetive oppgavene som virkelig spiser av arbeidstiden til de ansatte. Tidligere har det vært vanskelig og svært dyrt å implementere systemer for å optimalisere hvordan man jobber i hverdagen. Med fremveksten av moderne no-code/low-code plattformer har muligheten for optimalisering av arbeidsflyten økt drastisk. Den viktigste grunnen til det er at utviklingen går mye raskere med disse plattformene enn med tradisjonell programmering. Det fører jo naturlig nok også til at utviklingskostnadene går ned og at de aller fleste mellomstore bedriftene kan ta i bruk denne muligheten.

Noen av de viktigste fordelene er nøyaktighet, oversikt og automatisering.

Oppnå nøyaktighet og pålitelig informasjons- og dokumentflyt. Dersom den digitale informasjonen systematiseres og automatiseres i større grad og samtidig lagres i skyen vil den være tilgjengelig for alle som trenger den.

Digital arbeidsflyt gir som sagt bedre felles oversikt over data og prosesser. Det muliggjør oversikt og kontroll på status og fremdrift, samt hvor det eventuelt oppstår flaskehalser eller stopper opp. Man får dermed muligheten til å gjøre endringer og optimalisere løpende. Effektiviteten øker, og dagens frustrasjon over hvor informasjonen er lagret eller hvem som holder i oppgavene fjernes.  

Optimalisert digital arbeidsflyt kan ikke minst bidra til økt grad av automatisering av repetetive manuelle oppgaver. Dette øker arbeidsgleden hos ansatte, minker sjansen for menneskelig feil og øker bedriftens effektivitet og leveranseevne. Tiden som spares gir organisasjonen større grad av fleksibilitet og mulighet til å fokusere på oppgaver som er mer utviklende og verdiskapende.

Dette vil gi bedrifter et konkurransefortrinn i digitaliseringskappløpet, hvor de bedriftene som raskt og effektivt klarer å ta i bruk ny teknologi vil ha en stor fordel.

Digital arbeidsflyt fra Axaz

Axaz løser digitalisering av prosesser og oppgaver i din organisasjon ved bruk av no-code/low-code teknologi gjennom tjenesten digital arbeidsflyt.

Ved ta i bruk Digital arbeidsflyt fra oss får du:

• God forståelse av forretningsbehov og -prosesser

• Smidig metodikk og no-code/low-code-løsninger

• Kontinuerlig mulighet for endring og videre utvikling (DevOps)

• Mulighet for integrert informasjonsflyt med øvrige prosesser og systemer

• Mulighet for integrert master data management

• Robust og stabil drift og forvaltning

Axaz benytter seg av de skybaserte plattformene for digital arbeidsflyt: Betty Blocks og Appfarm (Les mer om samarbeidet med Appfarm her). Plattformene lar oss designe kraftfulle, smarte og innovative forretningsapplikasjoner skreddersydd til din virksomhet.

Les mer om tjenesten digital arbeidsflyt her

Ta kontakt med Axaz for en samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.
Hold deg oppdatert på nye artikler
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Anders Kornbrekke

Anders Kornbrekke er leder for avdelingen virksomhetsarkitektur og tidligere leder for avdelingen applikasjonsutvikling i Axaz. Anders brenner for å hjelpe virksomheter i digital transformasjon blant annet gjennom god virksomhetsarkitektur, og effektivisering og automatisering av manuelle prosesser ved bruk av no-code/low-code teknologi.

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.