Digital Transformasjon

Realisere verdi fra data - Paradokset med rikelig mengder data, men mangel på innsikt

22.2.2024
av
Ole Aavik
3 min. lesetid

De fleste selskaper i dag samler raskt opp store mengder data på tvers av organisasjonen. Likevel mislykkes mange i å realisere strategisk verdi fra denne informasjonen.

Flere faktorer driver denne trenden:

  • Enorm datainnsamling uten analytiske planer, med antagelsen om at mer data direkte muliggjør bedre innsikter. Men ufiltrerte volumer av data skaper mer støy enn det gir verdi.
  • Adoptering av en rekke data- og analyseverktøy uten optimalisering, som forårsaker beslutningstretthet fra kontinuerlig verktøyvurdering. Det fører til at produktiviteten lider.
  • Mangel på rammeverk for “data governance” (datastyring) som definerer bruk, utnyttelse og strategiske prioriteringer. Dermed forblir analysene og verdien isolert til tross for at de teknologiske kapabiliteter er tilstede.

Nøkkelen til å realisere verdi fra data ligger i å omfavne datakompleksitet, gjennom gode prioriteringer, governance og kulturendring - ikke å unngå den.

Fra informasjon til handling

For å gjøre digital transformasjon og datadrevne beslutninger mer effektive, er det viktig å vite hva man skal se etter blant all informasjonen. Det handler om å finne det som faktisk betyr noe, og ignorere resten. Selv om vi lever i en tid hvor innsamling av data ofte prioriteres, er det ikke alltid mengden data som gir verdi, men kvaliteten og relevansen.

  • Fokuser på det viktigste, og velg ut nøkkelindikatorer: Ifølge Paretoprinsippet kommer ofte 80% av resultatene fra 20% av innsatsen. Det betyr at det å identifisere og konsentrere seg om de mest innflytelsesrike faktorene kan forbedre analyser betraktelig. Det kan virke imponerende å spore mange målinger, men det kan også lede til forvirring. Det er mer effektivt å begrense analysene til nøkkelindikatorer som stemmer overens med bedriftens overordnede mål.
  • Tilpass analyser etter endringer: I en raskt skiftende digital verden må analyser være fleksible nok til å tilpasse seg nye trender og endringer i markedet. Det betyr å regelmessig vurdere og justere hvilke data som samles inn og analyseres, for å sikre at beslutningstakere alltid har tilgang til oppdatert og relevant informasjon. Dette hjelper bedrifter med å være proaktive heller enn reaktive, og sikrer at strategier forblir i tråd med den aktuelle situasjonen.
  • Gjør innsikt til handling: For å hente ut verdi fra data, må informasjon raskt omsettes til konkrete tiltak som forbedrer virksomheten. Dette krever klare retningslinjer for hvordan data skal anvendes for å ta bedre beslutninger, forbedre prosesser og innovere. Ved å sikre at innsikter fører til faktiske endringer, kan organisasjoner merkbart forbedre ytelsen og øke konkurransefortrinn.

E-bok: Lær hvordan navigere digital transformasjon

Bygg en datadrevet kultur

Bærekraftig analytisk transformasjon krever anerkjennelse av at teknologi og rammeverk alene ikke er nok. Dyktige talenter, en dataorientert kultur og insentiver som driver datadrevne beslutninger er også helt avgjørende. Elementer kan inkludere:

  • Integrering av teknologi og data i kompetansemodeller, som støtter læring og utvikling av ansatte
  • Implementering av protokoller for datadrevne beslutninger for kritiske valg, forankret i ledelsen.
  • Knytte datautnyttelse direkte til belønningsprogrammer på individ- og gruppenivå.
  • Opprette en intern portal eller plattform for deling av suksesshistorier og beste praksis relatert til datadrevne prosjekter, for å inspirere og lære fra hverandre.

Holistisk tilnærming for å oppnå verdi

I en verden oversvømt av data, står nøkkelen til suksess i å utvinne verdi gjennom strategisk analyse, effektiv verktøybruk og robust datastyring. Det ikke datamengden som skaper forskjellen, men hvordan den brukes. Ledelsen i selskapene står ved roret i denne transformasjonen, med et ansvar for å lede veien gjennom klar prioritering, fleksibel tilpasning og konvertering av innsikt til handling. Dette krever endring mot en datadrevet kultur, hvor læring, deling og innovasjon er kjernen.

For å navigere effektivt i dette landskapet må du omfavne en holistisk tilnærming. Integrer teknologi og data dypt inn i organisasjonens DNA, forankre beslutningsprosesser i data og belønn de som driver verdi gjennom disse prinsippene. Sett kursen mot en fremtid hvor data ikke bare informerer, men akselererer beslutningsprosesser, effektiviserer operasjoner og transformerer virksomheten.

Ta kontakt med Axaz for en samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.
Hold deg oppdatert på nye artikler
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ole Aavik

Ole Aavik er ansvarlig for markedsføring i Axaz. Han er opptatt av teknologi og innovasjon, og brenner for å formidle alle mulighetene som ligger i digital transformasjon.

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.