Point of view

De løpende skjulte IT-kostnadene

11.10.2022
av
Morten André Knutsen
3 min. lesetid

Mange selskaper opplever at kostnadene ved nye IT-investeringer blir vesentlig dyrere enn først beregnet. Det er velkjent at implementering av nye systemer ofte blir dyrere enn først antatt, men det er også en rekke løpende kostnader som ofte uteblir og glemmes i business caset.

I denne artikkelen vil vi rette søkelys mot “skjulte IT-kostnader”, understreke viktigheten av bevissthet rundt disse og presentere tre steg for hvordan man identifiserer disse og inkluderer de i business caset.

De skjulte IT-kostnadene

Det kan være dyrt å anskaffe nye IT-systemer og mange selskaper sliter ofte med å lykkes med investeringene. Forbes viser til at 70% av teknologiprosjekter mislykkes og rapporterer at 30% av prosjektene ikke gir økt verdi til selskapet. Det er derfor viktig å gjøre gode vurderinger når man sammenligner gevinstene man oppnår mot kostnadene ved å kjøpe ny teknologi. Mange glemmer de løpende forvaltnings- og endringskostnadene som påløper ved investering i ny teknologi. Det er disse kostnadene vi refererer til som de “skjulte IT-kostnadene”.

For å få mest mulig ut av investeringene kreves det ofte ny kompetanse og en god plan for hvordan man skal utnytte de nye investeringene. Det er også lett å glemme at forvaltning i tillegg krever systemkompetanse og kapasitet. Det er viktig å være bevisst på den økte ressursbruken som kreves i forbindelse med løpende vedlikehold av data, sikkerhet, sikre at systemet er operasjonelt og implementering av løpende endringer. Hvis man ikke har tatt høyde for de økte ressurskravene kan det føre til dyr adhoc innleie av konsulenter, operasjonelle utfordringer og/eller lite gevinster fra investeringen.

- Det er overveiende mange virksomheter som glemmer å ta med kostnadene ved å forvalte nye systemer og ny teknologi i business caset, sier Kim Jarno Kristiansen, daglig leder i Axaz.


Fremtiden er mer teknologi, men baksiden er økt kompetansebehov og hyppige endringer

Omfanget av data som genereres vokser eksponentielt, illustrert av figuren under, og det samme gjør systemer og teknologi som automatiserer prosesser, generer innsikt og leverer verdi til selskaper på bakgrunn av denne dataen. Vi er i et paradigmeskifte hvor man får flere og flere systemer og høyere og høyere kompleksitet i virksomhetene. Utviklingen har aldri vært raskere og det er et kontinuerlig behov for å ta i bruk ny teknologi og implementere endringer for å bevare konkurransefortrinn.

Flere og flere virksomheter gjennomgår store digitale transformasjoner. Les om hovedgrunnene til at mange feiler her, slik at du kan unngå å gå i de samme fellene.

Mulighetene er store, men mer teknologi og økt kompleksitet fører også til et økt kompetansebehov innenfor teknologi. Dette medfører at det ikke lenger er mulig å forvalte spisskompetanse innenfor alle systemer og teknologier organisasjoner benytter. Organisasjoner må i dag kontinuerlig ta valg på hva slags kompetanse man skal ha inhouse og hva man skal outsource. Forvaltning og bruk av systemer og teknologi krever en løpende kostnad i forvaltning knyttet til kompetanse, men også kapasitet og ressursbehov.

Enorme mengder dataTre steg organisasjoner bør gjøre, men ofte glemmer ifbm. investeringer

For å lykkes med IT-investeringer er det viktig å gjøre gode langsiktige vurderinger. Det er spesielt tre viktige steg organisasjoner ofte glemmer.

  1. Kartlegg hva som kreves av selve bruken av systemet eller teknologien for å få ut kontinuerlig gevinster.
    Hva vil det kreve av organisasjonen med tanke på kompetanse og kapasitet for å få mest mulig ut av løsningen? Det er viktig å ha en klar plan på hva man skal få ut av systemet eller teknologien og hva det vil kreve av organisasjonen for å lykkes med investeringen. Application Portfolio Management (APM) kan være et smart sted å starte. Les mer om APM her.

  2. Hva skal organisasjonen gjøre selv og hva bør outsources?
    Hva bør jeg sette ut til eksterne og hvilken kompetanse og kapasitet skal jeg forvalte selv? Skal jeg for eksempel forvalte systemkompetanse? Det er viktig å rigge organisasjonen til å kunne utnytte mulighetene, men også å kunne forvalte systemet på en effektiv og sikker måte. Det er helt avgjørende å ha en klar plan på hva organisasjonen skal gjøre selv og hvor de skal hente inn ekstern kompetanse.

  3. Husk å inkludere de løpende kostnadene i business caset
    Husk å inkludere alle kostnadene ved å bruke og forvalte det nye systemet eller teknologien over en lengre horisont i business caset. Man bør ha et bevisst syn på ressursene det vil kreve å forvalte og vedlikeholde systemet. Er det behov for løpende endringer og forbedringer er dette også noe som bør hensyntas i business caset.


Hvordan jobber Axaz med sine kunder?

I Axaz har vi en forretningsmodell hvor vi både implementerer IT- løsningene og forvalter dem effektivt i ettertid. På denne måten vil kundene våre få mest mulig ut av løsningene og effektivt få implementert endringer når det er nødvendig. Dette sparer kundene for masse tid og penger, som gjør at de kan fokusere på verdiskapning.

Ta kontakt med Axaz for en samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.
Hold deg oppdatert på nye artikler
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Morten André Knutsen

Morten er co-founder og virksomhetsarkitekt i Axaz. Morten jobber med å gjøre selskap datadrevet blant annet gjennom god virksomhetsarkitektur. Morten har 6 års erfaring innenfor finans, teknologi og strategi fra PwC. Han er genuint opptatt av å hjelpe selskap med å bli datadrevet og slå konkurrentene gjennom å levere markedsledende IT-tjenester.

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.