Virksomhetsarkitektur

7 beste praksiser for Application Portfolio Management

21.6.2022
av
Morten André Knutsen
5. min lesetid

Application Portfolio Management (APM) handler om styring og administrasjon av virksomhetens systemer og applikasjoner. Det blir av mange ansett som fundamentet for digital transformasjon. APM handler om å forstå hvilke systemer og applikasjoner din organisasjon har, og hvordan de støtter opp mot de overordnede forretningsmålene.

I denne artikkelen vil du lære hva APM er og hvordan det kan gi økt verdi til din virksomhet. I tillegg vil vi gi deg 7 beste praksiser for å lykkes med APM.

[Denne artikkelen er skrevet i et samarbeid mellom Axaz og Ardoq]

Organisasjoner over hele verden er fokusert på ledende teknologi som avansert analyse, automatisering og skyen. Imidlertid dreper de negative konsekvensene som ufleksible teknologiplattformer, usikker eller ikke kompatibel programvare og integrasjonsspagetti raskt strategisk momentum. Verre er det at du må bruke en stor del av organisasjonens budsjetter på å opprettholde applikasjoner med lav verdi. Flere virksomheter er i dag mer eller mindre låst i uproduktive og dårlige leverandørforhold.

Etter hvert som flere og flere digitale ambisjoner blir forhindret av teknisk gjeld på IT-siden blir virksomhetsarkitektur gjennom Application Portfolio Management (APM) raskt en topprioritet. Arkitektur og APM er et bredt tema med varierende mål og ambisjoner. Axaz har utviklet "best practice" APM moduler i det markedsledende virksomhetsarkitektur-verktøyet Ardoq som blant annet består av:

  • Administrering av applikasjonens livssyklus (Application Lifecycle Management)
  • Administering av applikasjonenes avhengigheter (Application Integration Management)
  • Type applikasjoner
  • Applikasjon rasjonalisering (Application rationalization)

Les mer om hva Axaz tilbyr av funksjonalitet og muligheter innen virksomhetsarkitektur

Axaz implementerer og tilpasser Ardoq til din arkitektur og forvalter den slik at du alltid har et oppdatert bilde av virksomhetsarkitekturen. Dette gjør at du ikke trenger systemkompetanse eller kapasitet til å forvalte arkitekturen som vil frigjøre ressurser og spare kostnader. Du kan da benytte arkitekturen som et godt grunnlag for å gjøre strategiske vurderinger og optimalisere investeringer og verdi fremover.

Når du har kjøpt tjenesten arkitektur fra Axaz maksimerer du verdien ved å ta tilbake kontrollen over IT-investeringene og får samkjørt investeringene med organisasjonens strategi og forretningsbehov. Du kan enkelt identifisere og fase ut IT-systemer med lav verdi, samt frigjøre midler og ressurser som trengs for å drive strategien fremover, samtidig som du jobber mot fremtidige organisasjonsmål. I tillegg vil informasjons-verdikjeden som oppstår i verktøyet Ardoq gi deg muligheten til å lage spesialiserte løsninger for kritiske forretningsbehov og kommunisere disse direkte til virksomheten ved hjelp av gode visualiseringer.

Videre vil vi presentere de 7 beste praksisene for å komme i gang med APM. Ønsker du full innsikt i hvordan lykkes med APM i din virksomhet? Last ned guiden "9 Steg til Application Portfolie Management" under:

Last ned "9 Steg til Application Portfolio Management" og få alle detaljer du trenger for å lykkes.

1. Fas ut utdatert virksomhetsarkitektur teknologi

Application Portfolio Management krever at du har kontroll på et IT-landskap som endrer seg kontinuerlig. Det krever at du oppsummerer og samler nyttig informasjon til beslutningstakere om forbedringspotensialer og muligheter. Hvis ditt nåværende verktøy ikke kan automatisk følge med på endringene eller automatisk generere beslutningsgrunnlag, kaster du bort tiden din på å gjøre det manuelt.

2. Bli enig om de overordnede målsetningene fra begynnelsen

For å utnytte APM utover applikasjonsvedlikehold og rasjonalisering av applikasjonsvalg, må du vurdere hvordan applikasjonene kan utnyttes for å oppnå de overordnede forretningsmålene. Det er alltid gunstig å ha kontroll over organisasjonenes investeringer, men administrasjon av applikasjonsporteføljen vil ikke alene gi noen form for meningsfull endring i virksomheten din. Et viktig spørsmål å stille seg er hvordan dere utover kostnadsbesparelser kan justere porteføljen vår for å bli en smartere og mer agil organisasjon?

I tillegg til teknologi er det viktig å engasjere bedriftsledere for å bekrefte hvilke mål som er høyt prioritert i organisasjonen. Målene vil være en veiledning når du tar en gjennomgangen av porteføljen din og tar beslutninger om å øke investeringene eller å fase ut applikasjoner.

Les mer om hvordan koble systrategien til forretingsmålene med virksomhetsarkitektur her.

3. Ha en datadrevet tilnærming

Data er hjertet i ethvert APM-initiativ. En magefølelse om hva som må endres kan inspirere til et APM-prosjekt, men harde fakta og tall gir sikkerhet om hva som bør endres, hvordan man kan endre det, potensielle gevinster og hva konsekvensene blir.

Det er mange gjensidig avhengigheter mellom applikasjoner, ansatte og prosjekter som kanskje ikke er åpenbare. Hvis du unnlater å vurdere disse forholdene når du kutter eller legger til applikasjoner eller iverksetter IT-investeringer, er risikoen stor for at du forstyrrer arbeidsflytene i hele virksomheten.

Effektiv forvaltning av applikasjonsporteføljen starter med å ha en god vurdering av eksisterende applikasjoner. For å kartlegge hvilken informasjon du skal samle inn, begynn med å stille deg selv og teamet disse spørsmålene:

  • Hva slags applikasjoner har jeg og hva koster de?
  • Hvilke behov dekker applikasjonene, og hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?
  • I hvilke applikasjoner skal jeg øke investeringsnivået og hvilke applikasjoner skal jeg prøve å fase ut?
  • Hvilke kapabiliteter og områder er kandidater for optimalisering, og hva er kostnadsbesparelsene forbundet med det?
  • Hvordan håndterer jeg effekten og risikoen ved applikasjonsrasjonalisering?

Å forstå verdien av enhver investering kan bidra til å avdekke forbedringsområder i porteføljen din. Ved en gjennomgang kan det hende du innser at ikke alle applikasjoner støtter opp under forretningsmålene. Investeringer i noen applikasjoner stemmer kanskje ikke overens med avkastningen, mens andre kan duplisere innsatsen. Eller kanskje det er verktøy og teammedlemmer i organisasjonen din som du ikke utnytter optimalt.

4. Gjør en omfattende datainnsamling, men ikke stress med å gjøre det for grundig fra starten

Ved avskaffing av Application Portfolio Management, begynn med det forretningsområdet som har de største problemene og potensialene. Kartlegg området til et nivå som hjelper beslutningstakere og deretter utvid til et annet området etter hvert.

Det å kunne produsere en rekke visualiseringer, beregninger og ytelsesindikatorer er bra, men kan raskt skape et hav av data som gjør det vanskelig å få et handlingsriktig beslutningsgrunnlag.

Enda verre er det at du vil kaste bort uvurderlig tid på å innhente massevis av irrelevante datapunkter. Data som i mange tilfeller kan ende opp med å skape "beslutningsvegring" hvor ledere blir redde for å iverksette endringer.

Du må stole på at noen ganger er mindre data bedre. Noen få viktige og gode data kan gi mye høyere verdi enn for mye data. Målet er ikke å se all tilgjengelig data, men å se hvordan variabler i hele organisasjonen samhandler med hverandre slik at du trygt kan forutsi virkningen av å endre applikasjoner eller andre faktorer. Målet er å maksimere innsikt med minimal innsats.

5. Hent data fra relevante interessenter i hele organisasjonen

For å oppnå en god forståelse av applikasjonene dine er det viktig at du samler innspill fra kolleger i hele organisasjonen. Brukerne av applikasjonene vil ha en omfattende forståelse av verdien, eller mangelen på verdi som applikasjonene gir.

Når du begynner på APM-reisen din er det lett å bare fokusere på oppgavene til ditt eget team, men erfaring forteller oss at verdien i ethvert APM-initiativ strekker seg langt utenfor et enkelt teams område. Application Portfolio Management-teamet eller virksomhetsarkitektene har ikke all kunnskapen de trenger for å analysere applikasjoner de selv ikke bruker regelmessig. De har heller ikke mandat eller ressurser til å gjøre alle forbedringene alene.

Ved å tilordne data-eiere, enkeltpersoner over hele selskapet som er eksperter i en gitt applikasjon, sikrer man kunnskap på ulike applikasjoner på tvers av organisasjonen. Erfaring tilsier at dette gir bedre innspill og er mer effektivt enn å kontinuerlig etterspørre informasjon fra ulike kollegaer. Vi anbefaler å sette opp et enkelt og intuitivt datainnsamlingssystem som lar disse menneskene legge inn sine innspill på sin egen tid og etter behov.

Husk at det viktigste her er å gjøre det så enkelt som mulig for disse nøkkelpersonene å delta i prosessen. I stedet for store og detaljerte regneark kan du bruke enkle spørreundersøkelser for å raskt fange de nødvendige dataene.

Two people talking

6. Fokuser på dynamiske data

Du må være i stand til å flytte fra tunge arkitekturleveranser til en sverm av mikroanalyser og veikart som er kontinuerlig oppdatert, mens du fremdeles gir oversikten og innsikten beslutningstakerne trenger. Axaz tilrettelegger gjennom Ardoq sitt verktøy for en effektiv Application Portfolio Management som øker verdien gjennom vellykket og kontinuerlig endring, mens du minimerer risikoen.

Organisasjonen din er i stadig utvikling, så bruk et verktøy som samsvarer med det. Statiske, ustrukturerte visualiseringer gir liten verdi når du analyserer økosystemer som er så dynamiske som organisasjoner er i dag. Velg heller en plattform som automatisk oppdaterer variabler i sanntid for å sikre at interessentene baserer forretningsbeslutninger på den nyeste versjonen av organisasjonen din.

Du vil ha et verktøy som også gir kontinuerlig oppdaterte data. Axaz sine sanntidsvisualiseringer gjennom Ardoq viser deg detaljerte konsekvenser av endringer, mens veikartet viser deg nøyaktig når man skal gjennomføre planene og realisere fordelene. Graf-teknologien gir deg mulighet til å gå fra manuelle og statiske attributter som kostnad, risiko eller kompleksitet til å i stedet definere disse attributtene én gang og få dem automatisk vedlikeholdt basert på tilkoblede data. Interessenter bruker denne funksjonen ofte til å se på hvordan de kan måle risikoen for en applikasjon eller tjeneste basert på avhengigheten den har til applikasjoner, annen teknologi, infrastruktur eller til og med kodebiblioteker.

Ardoqs modellering er fleksibel slik at du kan analysere alle forretningsscenarioer. Du kan når som helst legge til nye typer, nye felt, nye visninger og nye beregninger uten å måtte gjøre store tilpasninger. Visualiseringene kan også konfigureres for å adressere bekymringene til de ulike interessentene, avdelingene, kapabilitetene og leverandørene. Axaz kan skreddersy Ardoq til å gjøre ditt Application Portfolio Management-initiativ kontinuerlig tilpasset og relevant til dagens organisasjoner som er i kontinuerlig endring og forbedring.

7. Kommuniser omfanget av påvirkningen

APM handler ikke om å samle data, men å ta beslutninger som forbedrer og utvikler organisasjonen. For å lykkes med dette er det viktig med et kontinuerlig samarbeid mellom teamene.

Du må kommunisere med viktige interessenter og samtidig snakke et forståelig språk. Dette betyr at du må svare på "Hvorfor" man gjør endringer i applikasjonslandskapet på et forretningsmessig språk og ikke forklare det med en teknisk sjargong. Når alt kommer til alt så vil ikke interessentene dine bry seg hvis du ikke kan demonstrere hvordan endringene dine vil øke verdien i organisasjonen.

Du vil ikke kunne få godkjent endringer eller budsjetter hvis du ikke kan fortelle den rette historien i forretningsmessige termer til de rette personene.

Woman presenting

Vil du vite mer? Les mer om 5 måter å hente verdi ut av virksomhetsarkitektur her.

Virksomhetsarkitektur som en tjeneste

APM er en informasjons-verdikjede som starter med å høste data fra eksperter i frontlinjen og slutter med å presentere handlingsbar innsikt for toppledere. Det er en prosess som avhenger av fremtidsrettede verktøy og en sømløs utførelse.

Suksessfulle APM-initiativ krever både arkitektur-, prosess- og systemkompetanse. I tillegg er det viktig å huske på at det er et kontinuerlig arbeid og som må forvaltes. Derfor tilbyr Axaz en kostnadseffektiv forvaltningsmodell som gjør at du kan fokusere ressursene på det som er viktig for at din virksomhet lykkes. Dette betyr at du kan sette ut ansvaret for din virksomhets arkitektur til Axaz, og være trygg på at den blir tatt hånd om på best mulig måte.

Applikasjonsporteføljestyring fra Axaz gir deg en komplett løsning gjennom Ardoq med beste praksis for APM, inkludert integrasjoner, informasjonsinnsamling, forretnings- og teknologireferansemodeller, kapabiliteter, visualiseringer, dashbord, presentasjoner og mye mer. Axaz støtter deg hele veien og hjelper deg å få verdi ut av dataen. Du vil realisere raskere verdi, spare tid, penger og ressurser, samt skape momentum til suksessfulle endringer for selskapet.

Ta kontakt med Axaz for en samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.
Hold deg oppdatert på nye artikler
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Morten André Knutsen

Morten er co-founder og virksomhetsarkitekt i Axaz. Morten jobber med å gjøre selskap datadrevet blant annet gjennom god virksomhetsarkitektur. Morten har 6 års erfaring innenfor finans, teknologi og strategi fra PwC. Han er genuint opptatt av å hjelpe selskap med å bli datadrevet og slå konkurrentene gjennom å levere markedsledende IT-tjenester.

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.