Digital Transformasjon

KPI-er for digital transformasjon: Hvordan måle og styre initiativene?

22.2.2024
av
Ole Aavik
5 min. lesetid

Digital transformasjon har blitt en kritisk faktor for virksomheter i dagens teknologidrevne verden. Ledere står overfor utfordringen med å drive og lede disse transformasjonsinitiativene for å sikre virksomhetens fremtidige suksess. En avgjørende faktor for å oppnå målene med digital transformasjon er å sette riktige KPI-er (Key Performance Indicators) som definerer om du lykkes med initiativene eller ikke.

I denne artikkelen tar vi for oss hva digital transformasjon innebærer, hvordan du kan måle det, og viktigst av alt, hvordan du kan velge og implementere effektive KPI-er for å styre fremgang.

Hva er digital transformasjon?

Digital transformasjon representerer en strategisk omstilling av virksomheten for å utnytte mulighetene som digital teknologi gir. Det handler ikke bare om å automatisere eksisterende prosesser (digitalisering), men også om å bruke teknologi til å endringe og utvikle nye forretningsmodeller.

Hvordan velge de riktige KPI-ene for digital transformasjon?

For å måle og styre digital transformasjon er det viktig å etablere relevante KPI-er. Disse fungerer som kvantitative mål som indikerer fremdriften og suksessen til digital transformasjon i organisasjonen. For å velge riktige KPI-er er det nødvendig å ta hensyn til virksomhetens spesifikke mål, strategier og kontekst.

Her er noen punkter som kan hjelpe deg med å velge de riktige KPI-ene:

Forstå virksomhetens mål og strategier:

Identifiser de overordnede målene og strategiene som digital transformasjon skal støtte. Dette danner fundamentet for valg av de mest relevante KPI-ene. En klar forståelse av virksomhetens overordnede mål og strategi gir veiledning i å velge KPI-er som virkelig reflekterer suksess i tråd med virksomhetens visjon.

Gjør KPI-ene målbare og kvantifiserbare:

KPI-ene må være konkrete og målbare for å gi objektive resultater. Bruk kvantitative metrikker som enkelt kan måles og evalueres.

Periodisk evaluering:

KPI-ene bør ikke være statiske. De bør evalueres jevnlig for å sikre at de fortsatt er relevante og at de måler det som er viktig. Endre eller legge til KPI-er etter behov.

Ebok: Lær hvordan navigere digital transformasjon

5 KPI-er for digital transformasjon:

Når det gjelder valg av konkrete KPI-er for digital transformasjon, vil det variere avhengig av bransje og virksomhetens spesifikke mål. Her er imidlertid fem generelle KPI-er som kan gi et godt utgangspunkt:

Avkastning på digitale investeringer:

Avkastning på investering (ROI) er en av de mest vanlige KPI-ene for nye initiativer. Du ønsker å vite at du får verdi for pengene dine når du investerer i ny teknologi eller andre digitale initiativer.

Måling av avkastningen på digitale investeringer er avgjørende for å vurdere den generelle effektiviteten og økonomiske påvirkningen av digitale transformasjonsinitiativer. Denne KPI-en vurderer lønnsomheten og verdien som genereres gjennom digitale initiativer, som økt omsetning, kostnadsbesparelser og forbedret operasjonell effektivitet. Dette innebærer å sammenligne hvor mye du har brukt på ny teknologi, prosesser, opplæring og andre relaterte kostnader vs. hvordan det har forbedret lønnsomheten din.

Kostnadsfordelings-KPI for digital transformasjon hjelper deg med å fastslå hvilke komponenter som er verdt investeringen og hva du bør fokusere på først. Hvis du sannsynligvis får en rask avkastning fra en bestemt prosess, gir det mening å investere tidlig og høste fordelene raskere.

Kundetilfredshet

Vurder påvirkningen av digitale transformasjonsinitiativer på brukeropplevelsen og tilfredsheten til kundene dine. Dette kan inkludere metrikker som rangering av kundetilfredshet, Net Promoter Score (NPS), brukertall for ny teknologi, customer retention rates, osv.

Å bygge en lojal kundebase begynner med å tilby en god kundeopplevelse. Ved å måle kundenes engasjement og tilfredshet regelmessig hjelper det deg å spore hvor godt brukerne navigerer i nye prosesser og hvordan digitale løsninger blir tatt imot.

Det å få tilbakemelding om brukeropplevelsen er den beste måten å se hvor godt kundene adopterer ny teknologi. Dette gir deg muligheten til å foreta justeringer og forbedre sjansene for suksess med initiativene.

Effektivitet i interne prosesser:

Digitale transformasjonsinitiativer kan øke ansattes produktivitet ved å hjelpe dem med å gjøre mer på kortere tid. Ansattes produktivitet måler verdien eller mengden arbeid en ansatt utfører innenfor en gitt tidsramme. Økt produktivitet betyr ofte høyere inntekt per ansatt. Likevel er det viktig å ikke ta det for gitt at alle digitale initiativer vil gjøre dine ansatte mer produktive. Gjør gode vurderinger i forkant!

Mål hvor godt digitale løsninger bidrar til å effektivisere interne arbeidsprosesser. Dette kan inkludere KPI-er som redusert gjennomføringstid for prosjekter, automatisering av rutineoppgaver eller økt samarbeid og kunnskapsdeling blant ansatte. Ved å spore dette kan du vurdere i hvilken grad digitale teknologier og verktøy forbedrer ansattes produktivitet og samarbeid.

Digital kompetanse og kultur:

Mål hvor godt virksomheten tilpasser seg digital kultur og hvor godt de ansatte tilegner seg digital kompetanse. Dette kan måles ved å se på andelen ansatte som har gjennomført sertifiseringer, deltatt i workshops eller kurs relatert til digital transformasjon, eller ved å vurdere den interne adopsjonen av digitale verktøy og teknologier. For å lykkes med digital transformasjon er det helt avgjørende å få med seg menneskene som jobber i virksomheten din. Sørg for at du legger best mulig til rette for at de omfavner ny teknologi og nye prosesser.

Andel AI-aktiverte forretningsprosesser:

Med den stadig økende betydningen av kunstig intelligens (AI) i vår moderne verden, blir overvåkingen av graden av AI-integrasjon i forretningsprosesser og applikasjoner viktigere enn noensinne. Denne målingen vurderer i hvilken grad AI-teknologier er implementert i ulike deler av organisasjonen, som for eksempel i kundeservice, beslutningstaking eller automatisering av prosesser.

Oppsummering:

Digital transformasjon spiller en avgjørende rolle i dagens forretningsverden. Virksomheter må omfavne digitale endringer for å sikre fremtidig suksess. Dette innebærer ikke bare automatisering av eksisterende prosesser, men også utvikling av nye forretningsmodeller som utnytter digital teknologi.

For å lykkes med digital transformasjon er det viktig å sette riktige mål og KPI du kan styre etter. Dette inkluderer å forstå virksomhetens overordnede mål og strategier, samt å definere målbare og kvantifiserbare indikatorer for fremgang. Alle virksomheter er forskjellige som gjør at du må tilpasse KPI-ene til din virksomhets visjon, behov og bransje.

Disse tipsene til KPI-er for digital transformasjon kan fungere som inspirasjon og et startpunkt for å sette egne mål for din virksomhet. Med gode KPI-er vil du ha gode styringspunkter så du holder deg på riktig vei, og dermed bygger et godt fundament for å lykkes med initiativene.

Ta kontakt med Axaz for en samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.
Hold deg oppdatert på nye artikler
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ole Aavik

Ole Aavik er ansvarlig for markedsføring i Axaz. Han er opptatt av teknologi og innovasjon, og brenner for å formidle alle mulighetene som ligger i digital transformasjon.

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.