Virksomhetsarkitektur

Digital tvilling av virksomheten: En nøkkel til effektiv beslutningstaking

8.2.2024
av
Morten André Knutsen
4 min. lesetid

I dagens moderne forretningsverden står digital transformasjon sentralt for suksess. Evnen til å tilpasse seg endringer, utnytte teknologi og bruke data på en smart måte er i dag avgjørende for å overleve og oppnå konkurransefortrinn i stadig tøffere markeder. For å navigere digital transformasjon er det viktig å vite hvordan nåsituasjonen til virksomheten din ser ut og sørge for at du har god beslutningsinformasjon. En løsning som kan hjelpe deg å lykkes med dette og bidra til å ta velinformerte beslutninger er å lage en “digital tvilling” av virksomheten. 

I denne artikkelen vil vi dykke dypere ned i tematikken og se på hvilken verdi en digital tvilling av virksomheten kan tilføre.

Mer kontroll og sterkere beslutningsstøtte

Virksomheter generer mer og mer data samtidig som utvikling og bruk av ny teknologi er eksponentielt. Dette byr på enorme muligheter, men det gjør også at arkitektur og virksomheten som helhet stadig blir mer kompleks. Et viktig utgangspunkt og ikke minst en suksesskriterie for å lykkes med initiativer knyttet til digital transformasjon, er å ha oversikt og kontroll over nåsituasjonen; Hvordan ser virksomheten ut i dag og hva er implikasjonene av å gjøre endringer?

 

For kun få år siden satt man typisk i gang større kartleggingsjobber for å se hvordan virksomhetsarkitekturen så ut før man gjennomførte endringsprosjekter. Det kunne for eksempel være at man skulle bytte ut ERP-systemet og trengte å forstå avhengighetene til systemet, hva slags prosesser ERP-systemet støttet og ikke minst dataflyten til og fra systemet. Jobben ble i mange tilfeller gjort av interne IT-ressurser eller innleide konsulenter og dokumentasjonen ble gjerne laget i Microsoft PowerPoint eller Visio. Dette gjorde at man utarbeidet en statisk nåsituasjonsanalyse av virksomhetsarkitekturen som ofte var utdatert “dagen etter” den var laget.

I dag oppstår det muligheter med ny teknologi og det initieres endringer såpass raskt at det er nødvendig og ha denne kontrollen i sanntid. Derfor er det viktig å ha en god løsning som kan modellere og se sammenhengen mellom strategi, prosesser, applikasjoner, prosjekter, menneskene i organisasjonen, juridiske strukturer, avdelinger og dataflyt.

Enkelt fortalt, en digital tvilling av virksomheten som kontinuerlig er oppdatert.

Hva er en digital tvilling av organisasjonen?

En digital tvilling av en virksomhet er som en virtuell "tvilling" eller kopi av virksomheten, og blir gjerne “designet” i et virksomhetsarkitektur verktøy. Den inneholder detaljert informasjon om hvordan virksomheten fungerer, inkludert blant annet systemer, prosesser, kapabiliteter, ansatte og hvordan alt henger sammen. Den digitale tvillingen gir oss en bedre forståelse av virksomheten og lar oss teste og utforske forskjellige scenarioer uten å påvirke den virkelige organisasjonen.

Et slikt scenario kan for eksempel være en utskiftning av et økonomisystem. Ved hjelp av den digitale tvillingen kan vi simulere hvordan bytte av systemet vil påvirke resten av virksomheten som hvilke implikasjoner det har for andre systemer, hvordan det påvirker integrasjoner eller hvilken betydning det har for de ansatte som bruker systemet. Du kan dermed avdekke potensielle flaskehalser eller risikoer før du gjør endringen i den virkelige organisasjonen. Dette hjelper oss med å ta bedre beslutninger, bli mer effektive og tilpasse oss endringer i landskapet raskere.

 

Dette vil kunne gi virksomheten gevinster som:

  1. Innsikt på et nytt nivå: Med en digital tvilling får du en dyp forståelse av virksomheten din. Du kan se hvordan alt henger sammen, hvordan forretning og IT spiller på lag, identifisere flaskehalser og potensielle problemer, og finne de beste løsningene før du implementerer dem i virksomheten.

  1. Teste uten risiko: Med den digitale tvillingen kan du teste ut forskjellige scenarioer uten å påvirke driften av den virkelige organisasjonen. Du kan for eksempel teste ut hva som vil skje om du skifter ut et system og se hvilke implikasjoner dette vil ha på resten av systemlandskapet.

  1. Smartere beslutninger: Når du har all denne innsikten og muligheten til å eksperimentere, blir beslutningstaking mye lettere. Du kan ta velinformerte valg som fører til bedre resultater og suksess for virksomheten din.

Utforsk hvordan Axaz leverer virksomhetsarkitektur som en tjeneste

Viktigheten av et virksomhetsarkitektur verktøy

Når målet er å skape en digital tvilling av organisasjonen, er et kraftig virksomhetsarkitektur verktøy avgjørende. Slike verktøy, som for eksempel Ardoq som vi bruker hos Axaz, gir den nødvendige funksjonaliteten for å effektivt modellere og visualisere komplekse strukturer og sammenhenger i virksomheten. Et slikt verktøy lar deg kartlegge alle viktige elementer, som systemer, applikasjoner, kapabiliteter, prosesser, prosjekter, dataflyt, integrasjoner og ansattes roller, og samle dem på ett sted. Dette gir en helhetlig og detaljert oversikt over virksomheten, som er nettopp det du trenger når du skal ta beslutninger om digital transformasjon.

Utforsk 5 måter å hente verdi ut av virksomhetsarkitektur.

Hvordan kan Axaz hjelpe din virksomhet?

Vi i Axaz hjelper virksomheter med digital transformasjon som en proaktiv partner som leverer kontinuerlig verdi, raskt. Vi bistår flere virksomheter med blant annet virksomhetsarkitektur, utarbeidelse av digital tvilling, målbilde og veikart for digitalisering, ERP-transformasjon, skymigrering, forstudier, m.m. 

Vi vil være din proaktive partner. Book en uforpliktende samtale for å høre hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å bli datadrevet, endringsdyktig og oppnå konkurransefortrinn.

Ta kontakt med Axaz for en samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.
Hold deg oppdatert på nye artikler
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Morten André Knutsen

Morten er co-founder og virksomhetsarkitekt i Axaz. Morten jobber med å gjøre selskap datadrevet blant annet gjennom god virksomhetsarkitektur. Morten har 6 års erfaring innenfor finans, teknologi og strategi fra PwC. Han er genuint opptatt av å hjelpe selskap med å bli datadrevet og slå konkurrentene gjennom å levere markedsledende IT-tjenester.

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.