EN

Datavarehus

Samler, klargjør og tilgjengeliggjør data for analyse.

Ved å ta i bruk tjenesten datavarehus setter du bort implementering av datamodell og forvaltning av dine data. Et datavarehus gir deg lagring av all data som genereres i virksomheten, samtidig som dataen blir strukturert i en datamodell som tilgjengeliggjøres for analyse og rapportering.

Et skybasert datavarehus er skalerbart ved at du kun betaler for den bruken og behovet selskapet har. Tjenesten gir deg tilgang til bransjeledende teknologi med god sikkerhet og stabilitet slik at bekymring for tap av data og sikkerhetsbrudd minimeres.

All data på ett sted

Samle og strukturer all data på tvers av systemer i virksomheten. Dette muliggjør helautomatisert rapportering og analyse i sanntid, og gir et godt utgangspunkt for innsikt og beslutninger basert på data.

Kostnadseffektivt og skalerbart

Et skybasert datavarehus er skalerbart ved at selskapet kun betaler for den bruken og det behovet selskapet har.

Redusert kompleksitet og bedre ytelse

Datavarehuset optimaliserer databehandlingsprosessen gjennom å transformere data som reduserer kompleksiteten og gir bedre ytelse ved uthenting av data.

Velg teknologien som best mulig løser din virksomhets behov

Valg av datavarehus-løsning avhenger av en rekke faktorer som må taes med i vurderingen som; pris, formål, hvilke systemer og teknologi du har i dag eller din virksomhets unike behov.

Vi anbefaler at man velger en løsning som er fremtidsrettet og som best mulig løser dine unike behov. Eksempelvis i tilfeffer hvor virksomheten allerede benytter flere Azure produkter kan det være gunstig å velge Azure Synapse/SQL som datavarehusløsning, selv om det også i flere tilfeller kan være hensiktsmessig å utforske andre leverandører som kan gi mer verdi. Det viktigste er at man alltid ser valg datavarehus i sammenheng med forretningsbehovene som virksomheten har, og at man velger den løsningen som best løser disse behovene.

I Axaz har vi erfaring og kompetanse på flere kjente datavarehusløsninger, og kan hjelpe deg å ta det riktige valget for din virksomhet slik at du kan realisere behovene dine og skape mest mulig verdi.
Google BigQuery
BigQuery er en skybasert datavarehusløsning som tilbys av Google Cloud. Den er designet for å kunne håndtere store mengder data på en rask og effektiv måte, og har verktøy for å visualisere og analysere dataene. Løsningen er en fullstendig administrert tjeneste som gir gode integrasjonsmuligheter med andre Google Cloud-tjenester, men også mot løsninger fra andre leverandører.
Microsoft Azure: Synapse/SQL
Microsoft Azure tilbyr flere datavarehusløsninger. Vi anbefaler å velge mellom løsningene Azure Synapse eller Azure SQL.

I hovedsak er Azure Synapse mer fokusert på å håndtere store datamengder og gir mer fleksibilitet og integrasjonsmuligheter enn Azure SQL. Azure SQL dataverehus kan ofte være en bedre løsning for organisasjoner som ikke trenger like mye skalerbarhet og fleksibilitet som Azure Synapse.
Amazon Redshift
Redshift er en skybasert datavarehusløsning som tilbys av Amazon Web Services (AWS). Den håndterer store datamengder og gir rask analysehastighet. Redshift kan integreres med andre AWS-tjenester og er også kompatibel med en rekke tredjepartsverktøy.
Snowflake
Snowflake er en fleksibel skybasert datavarehusløsning og er uavhengig av skyleverandør. Løsningen spesialiserer seg på å håndtere semi-strukturerte data og bruker en arkitektur som er bygget for skyen og støtter elastisk skalering, noe som gjør det enkelt å øke eller redusere databehandlingskraften etter behov. Snowflake kan integreres med en rekke tredjepartsverktøy.

Kontinuerlig forvaltning av datavarehuset

Axaz utvikler og forvalter datavarehuset og implementerer fremtidige endringer eller nye behov etter kundenes forretningsbehov. Dataene samles og lagres i et sentralisert datavarehus som kontinuerlig oppdateres. Dette eliminerer risiko for å anvende utdaterte eller ukorrekte data i beslutningsprosesser.

Datavarehus som en tjeneste inkluderer:
  • Sikrer kvalitet og tilgjengelighet av data i datavarehuset
  • Sørger for at datavarehuset fungerer optimalt
  • Løpende håndtering av endringer og nye behov
  • Overvåking av datavarehuset
  • Håndtering av feilmeldinger
  • Kundesupport

Vil du lære mer?

Les mer om datavaerhus og digital transformasjon på Axaz bloggen.

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Få tilgang til all data på ett sted

Datavarehus gir deg lagring av all data som genereres i virksomheten og strukturerer dataen i en data modell som er tilgjengelig for analyse.