EN

Analyse

Automatisk oppdaterte rapporter, analyser og visualiseringer i sanntid.

Selskaper bruker mye ressurser på rapportering og analyser. Ofte medfører dette omfattende ressursbruk som fører til at arbeidet gjennomføres sjeldent, inkonsistent og med varierende kvalitet. Konsekvensen er at innsikten som finnes i selskapets data ikke utnyttes godt nok.

Se for deg at du har automatisk oppdaterte rapporter som til enhver tid gir deg verdifull innsikt om økonomi, salg, leveranser, kunder, ansatte og produksjon mm.
Axaz tilbyr innsiktsfulle analyser og visualiseringer basert på selskapets forretningsbehov. Vi leverer automatiserte dashboards i sanntid som gir beslutningstakere informasjonen og innsikten som kreves for å ta operasjonelle og finansielle avgjørelser. Dette gjør at du kan bruke mer av tiden på verdiskapende oppgaver.

Høy kvalitet på analyser

Til enhver tid oppdatert data som betyr noe for din virksomhet, og som sørger for at ledelsen kan ta raske og innsiktsfulle beslutninger basert på oppdaterte data i sanntid.

Effektiviser prosesser

Eliminer manuell rapportering og reduser feilmarginer, slik at ansatte kan bruke mer av sin tid på verdiskapende oppgaver.

Troverdige data

Ha trygghet om at analysene og datagrunnlaget du ser alltid stemmer med den reelle situasjonen til din virksomhet.

Velg riktig BI-verktøy ut ifra din virksomhets behov

I valg av Business Intelligence (BI) verktøy er det viktig å definere virksomhetens behov og mål. Dette vil hjelpe til å definere hvilke funksjoner og egenskaper som er viktigst å se etter i et BI-verktøy. Noen viktige faktorer å vurdere er for eksempel funksjonalitet, brukervennlighet, skalerbarhet, integrasjonsmuligheter, sikkerhet og pris.

I Axaz har vi erfaring og kompetanse på flere analyseverktøy, og kan hjelpe deg å ta det riktige valget for din virksomhet slik at du kan realisere mer verdi fra dine data og bli i stand til å ta datadrevne beslutninger.
Microsoft Power BI
Microsoft Power BI er en skybasert analyseplattform som gir brukere muligheten til å samle inn data fra ulike kilder og skape interaktive visualiseringer og dashboards. Power BI er integrert med andre Microsoft-produkter som Excel og Azure, og kan også kobles til tredjeparts applikasjoner og databaser.
Google Looker Studio
Google Data Studio er et gratis datavisualiseringsverktøy som lar brukere koble seg til datakilder i Google-miljøet, i tillegg til andre datakilder. Verktøyet tilbyr også en rekke maler og designalternativer for å skape tilpassede dashboards og rapporter.
Tableau
Tableau er et ledende datavisualiseringsverktøy som gir brukere muligheten til å koble seg til datakilder, analysere data og lage interaktive dashboards og rapporter. Tableau er kjent for sin brukervennlighet og evne til å håndtere store datamengder.
Qlik Sense
Qlik Sense er en plattform for datavisualisering som gir brukere muligheten til å koble seg til en rekke forskjellige datakilder, inkludert databaser, skytjenester og tredjepartsapplikasjoner. Qlik Sense er kjent for sin evne til å håndtere komplekse data, og for å gi brukere muligheten til å utforske dataene på en interaktiv måte.

Hva skiller Axaz fra andre leverandører?

Axaz løser dine forretningsbehov med en ny og moderne leveransemodell

Tradisjonelle leverandører
Din verdi
Kapasitet
Begrenset mulighet til å justere kapasiteten til tildelte ressurser i prosjekter
Skaler opp og ned ressurser med 2-3 ukers varsel basert på dine behov
Behov for ressurser vil variere. Ha alltid tilgang på nok personer til å løse dine behov, og sett de på pause når situasjonen krever det
Kompetanse
Ekspertise og erfaring er sterkt avhengig av tildelte konsulenter
Mulighet til å kontinuerlig justere teamenes ekspertise og erfaring
Behovet for ulik ekspertise og erfaring vil variere. Ha mulighet til å justere kompetanse basert på dine behov
Kostnader
Begrenset evne til å stoppe kostnadsløp hvis prosjektforhold endres
Mulighet til å justere kostnadsløpet avhengig av kundens forhold. Kan kutte kostnader raskt ved behov
Trygghet og fleksibilitet i at du enkelt kan ha kontroll på og styre kostnader
Kontinuitet
Konsulentavhengig med risiko for høye kostnader og kunnskapstap ved avgang, sykdom eller permisjon
Integrerte team med definerte beste praksiser og metodikk
Du slipper å være avhengig av enkeltpersoner og kan oppnå bedre kontinuitet
Kompleksitet
Øker kompleksitet med store prosjekter, mange ressurser og utydelig verdiskaping
Tar ned kompleksitet. Definerte mål (verdi) realisert hver 1-3 uke avhengig av kundens behov
Raskere og tydeligere realisering av dine behov

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Få maksimalt ut av dataene dine

La Axaz ta hånd om dataene dine og få detaljerte og visuelle analyser slik at du kan ta innsiktsfulle beslutninger for din virksomhet.