Digital Transformasjon

5 nøkkelfaktorer for å navigere digital transformasjon

3.8.2023
av
Morten André Knutsen
4 min. lesetid

Virksomheter blir stadig mer digitale og digital transformasjon har blitt en kontinuerlig prosess som handler om å øke produktivitet og innovere nye tjenester og produkter med digitale hjelpemidler. En virksomhet har uendelig mange muligheter, men vinnerne klarer effektivt å prioritere og investere i de riktige initiativene. Men hvordan vet du hvor du skal starte? Hvilke initiativer skal du prioritere? Hvilken teknologi skal du velge? Hvordan navigerer du det komplekse landskapet?

I denne artikkelen gir vi deg fem nøkkelfaktorer for å navigere digital transformasjon.

Koble strategi med teknologi

For å sikre at du lykkes med digital transformasjon er det avgjørende å knytte organisasjonens strategi til dens teknologilandskap. Du må forstå hvordan teknologi støtter og muliggjør dine strategiske mål. I dagens virksomheter er teknologi i større eller mindre grad en del av alle prosesser og oppgaver, og skal du gjøre endringer vil du alltid måtte ta hensyn til hvordan valgene påvirkes av teknologi. Det er derfor helt avgjørende å ha med teknologiperspektivet i strategiarbeidet.

Identifiser områder der teknologi kan drive innovasjon, effektivisere prosesser og levere verdi.  En god tilnærming er å identifisere de konkrete forretningsutfordringene og mulighetene som virksomheten står overfor, og deretter vurdere hvilke teknologier som kan adressere disse behovene på en effektiv måte. Dette kan omfatte å implementere ny programvare, digitalisere prosesser, adoptere skybaserte løsninger eller utnytte dataanalyseverktøy.

Ved å koble strategi med teknologi, kan virksomheten sikre at investeringene i IT og digitale løsninger er i tråd med virksomhetens overordnede målsetninger. Det bidrar også til å skape en helhetlig tilnærming der teknologi brukes som en strategisk driver for innovasjon, effektivitet og konkurransekraft. Les mer om hvordan koble skystrategien til forretningsmålene her.

Kartlegg virksomhetsarkitekturen og etabler en digital tvilling av organisasjonen

En grundig forståelse av organisasjonens virksomhetsarkitektur er essensielt for å drive effektiv digital transformasjon. Virksomhetsarkitektur handler om en helhetlig og strukturert tilnærming for å forstå og designe organisasjonsstruktur, prosesser, systemer og ressurser, og bruke dette som styringsinformasjon i beslutningsprosesser. Det innebærer blant annet å kartlegge systemene, applikasjonene, integrasjonene, prosessene, prosjektene, kapabilitetene og ansatte. Denne helhetlige oversikten lar deg identifisere avhengigheter, mangler og områder for forbedring. Å etablere en digital tvilling av organisasjonen gir en virtuell representasjon som muliggjør visualisering, simulering, testing og analyse av potensielle endringer eller investeringer. Dette legger grunnlaget for å ta datadrevne beslutninger.

Utforsk 5 måter å hente verdi ut av virksomhetsarkitektur.

Lag et målbilde basert på den digitale arkitekturen

Når du har kartlagt virksomhetsarkitekturen er det viktig å definere et målbilde basert på den digitale arkitekturen. Målbildet representerer den ønskede tilstanden og retningen for organisasjonen og hva man ønsker å oppnå. Etablér en plan som angir rekkefølgen på initiativer, prioriterer investeringer og identifiserer raske gevinster. Forstå hvilke forretningsmål og strategiske ambisjoner organisasjonen har og identifisere hvordan den digitale transformasjonen kan bidra til å oppnå disse målene. Definer tydelige og målbare resultater som ønskes oppnådd gjennom den digitale transformasjonen.

Det er også viktig å utarbeide en plan basert på de beste business casene. Identifiser hvilke konkrete initiativer og prosjekter som vil bidra til å realisere målbildet. Prioriter disse basert på deres forventede effekt og avhengigheter. Utvikle en tidsplan for implementeringen av tiltakene og sette opp milepæler for å måle fremdrift og suksess.

Målbildet bør være et tydelig retningssignal for hele organisasjonen, og fungere som en guide for beslutningstaking og ressursallokering i den digitale transformasjonsprosessen.

Bruk et robust virksomhetsarkitekturverktøy

Et godt virksomhetsarkitekturverktøy er essensielt for å effektivt håndtere og visualisere virksomhetsarkitekturen til organisasjonen og den digitale transformasjonsreisen. Velg et verktøy som kan modellere den digitale tvillingen av organisasjonen og gi verdifull innsikt, visualiseringer og analyser. Gode visualiseringer av arkitekturen som er tilpasset hver enkelt brukergruppe er helt nødvendig for å kunne bruke informasjonen som beslutningsstøtte.

Axaz har valgt Ardoq som det foretrukne verktøyet for å hjelpe kunder med å navigere sin digitale reise. Med Ardoq kan du effektivt fange opp, analysere og kommunisere organisasjonens virksomhetsarkitektur, noe som muliggjør informerte beslutninger og smidig utførelse.

Utforsk hvordan Axaz leverer virksomhetsarkitektur som en tjeneste

Engasjer hele organisasjonen

Suksessfull digital transformasjon krever aktiv involvering av alle interessenter i organisasjonen. Engasjer ansatte, forretningsenheter og ledelse i arbeidet med initiativene. Dyrk samarbeid og skap en kultur for innovasjon og kontinuerlig forbedring. En måte å engasjere organisasjonen på er å tydelig kommunisere visjonen og formålet med den digitale transformasjonen. Forklar hvordan den vil påvirke organisasjonen og skape nye muligheter.

Ved å engasjere hele organisasjonen utnytter du de ulike perspektivene og talentene som finnes internt, sikrer god forankring og skaper forpliktelser hos interessentene. Dette skaper et sterkt fundament for vellykket implementering av digitale initiativer. Sammen kan organisasjonen navigere de utfordringene og mulighetene som følger med digital transformasjon og realisere sitt fulle potensial!

Hvordan vi kan hjelpe din virksomhet?

For å lykkes med digital transformasjon kreves det en strategisk og helhetlig tilnærming som knytter teknologi til forretningsmål. Ved å koble strategi med teknologi, kartlegge virksomhetsarkitekturen, benytte et robust arkitekturverktøy og engasjere organisasjonen kan bedrifter effektivt navigere utfordringene og mulighetene i markedet.

Vi i Axaz hjelper virksomheter med digital transformasjon som en proaktiv partner som leverer kontinuerlig verdi raskt. Vi bistår flere virksomheter med blant annet virksomhetsarkitektur, målbilde og veikart for digitalisering, ERP-transformasjon, skymigrering, forstudier, m.m. 

Vi leverer virksomhetsarkitektur som en tjeneste, som betyr at vi forvalter og utvikler den løpende. Du kan sette ut arbeidet med virksomhetsarkitekturen i sin helhet til oss, eller benytte oss sammen med interne ressurser som en kompetanse og kapasitet.

Vi vil være din proaktive digitaliseringspartner. Book en uforpliktende samtale for å høre hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å bli datadrevet, endringsdyktig og oppnå konkurransefortrinn.

Ta kontakt med Axaz for en samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.
Hold deg oppdatert på nye artikler
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Morten André Knutsen

Morten er co-founder og virksomhetsarkitekt i Axaz. Morten jobber med å gjøre selskap datadrevet blant annet gjennom god virksomhetsarkitektur. Morten har 6 års erfaring innenfor finans, teknologi og strategi fra PwC. Han er genuint opptatt av å hjelpe selskap med å bli datadrevet og slå konkurrentene gjennom å levere markedsledende IT-tjenester.

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.