Kundereferanse:
Sixt

Fra data til verdi: Hvordan Axaz bistår Sixt med å ta datadrevne beslutninger

Etter bistand fra Axaz har Sixt Bilutleie tatt steget mot datadrevne beslutninger og økt kontroll over viktige selskapsdata. Gjennom leveranser som omfatter integrasjon, datavarehus og analyse evner Sixt å utnytte verdien og innsikten som ligger i dataene sine til å forbedre eksisterende produkter og tjenester, samt utvikle nye. 

“Vi har nå forbedret kontrollen over viktig operasjonelle data knyttet til vår virksomhet. Dette gjør at vi i større grad kan ta beslutninger basert på data og skape bedre opplevelser for våre kunder. Videre vil det gi oss bedre forutsetninger for å bruke data til å innovere nye produkter og tjenester, og dermed fortsette veksten vår”, sier Andreas Eidsaa, CEO i Sixt.

Hvem er Sixt?

Sixt er verdens ledende utleier av bil og tilbyr utleie av biler tilpasset ditt behov. Selskapet finnes i flere enn 105 land, og har mer enn 500 utleiekontorer over hele verden. I Norge er Sixt landsdekkende med omkring 80 kontorer, fra Kristiansand i sør til Vardø i nord. 

Hva var behovet?

Sixt Norge hadde et overordnet behov som innebar å forbedre kontroll og tilgang på data i organisasjonen. Dette omfattet blant annet kontinuerlig kontroll på bestillinger, utleveringer, salg og andre driftsrelaterte prosesser. Gjennom forbedret kontroll og tilgang på data kan de hente ut mer innsikt og verdi, og dermed ha et godt grunnlag for å kunne ta de rette beslutningene fremover.

Hvorfor valgte de Axaz?

Sixt hadde behov for en leverandør som kunne bistå med å hente ut verdien fra dataene i selskapet. Samtidig var de opptatt av å tilknytte seg en partner som kunne være en forlenget arm av selskapet på deres reise mot å bli mer datadrevet, og som kontinuerlig kunne bistå med realisering av nye behov.

“Vi valgte Axaz som digitaliseringspartner fordi de har kombinasjonen av god teknisk kompetanse, sammen med at de forstår forretningssiden og våre konkrete forretningsbehov. I tillegg ønsket vi en partner som kunne bistå oss videre med å realisere nye behov, når de oppstår, og sikre at vi kontinuerlig utvikler måten vi jobber med data på”, sier Eidsaa.

Utforsk hvordan Axaz løser integrasjonsbehov her.

Hvordan Axaz løste behovet

For å oppnå økt kontroll over drift handlet mye om å samle inn data og strukturere det på en hensiktsmessig måte. Dette innebar blant annet å gjøre dataen anvendbar, tilgjengelig for de rette personene og tilgjengelig når de faktisk trenger den.

Axaz bistod Sixt i å samle inn og strukturere data, og videre etablere og forvalte selskapets datavarehus. I den forbindelse er det viktig å forstå forretningssiden for å kunne strukturere en datamodell i henhold til forretningsbehovene. En datamodell beskriver data og hvordan de ulike dataene forholder seg til hverandre, og brukes blant annet til å visualisere digitale økosystemer. Datamodellen ble strukturert basert på rådata fra et av Sixt sine kjernesystemer som brukes til forvaltning av utleier.

For å samle inn data ble det utviklet integrasjoner mellom Sixt sitt kjernesystem og datavarehus gjennom bruk av integrasjonsplattformen Boomi. Ved å ta i bruk Boomi er Axaz i stand til å lage prosesser som henter ut og transformerer data raskt. Videre bidrar Boomi til å øke datakvaliteten og konsistensen.

Axaz bidrar også med å utvikle og forvalte Sixts Power BI rapport. Den skal muliggjøre standardisert og automatisert innsikt for selskapets ledelse og beslutningstakere. Rapporten brukes av mange i organisasjonen, hvor hver enkelt brukergruppe har en tilpasset visning slik at dataen som visualiseres alltid er relevant for de riktige personene.

“Sammen med Sixt har vi samarbeidet tett og utviklet Power BI rapporter sammen. Dette har gjort at vi har fått god forståelse rundt Sixt sine forretningsbehov og bidratt til å skape verdi”, sier leveranseansvarlig Ruben Jenssen i Axaz.

Se hvordan Axaz visualiserer data gjennom tjenesten Analyse og Innsikt.

Hva har Sixt realisert?

Sixt har blitt mer datadrevet ved å automatisere prosesser knyttet til uthenting og transformasjon av viktige data, og videre fått utarbeidet Power BI rapporter som illustrerer og visualiserer dataene på en forståelig måte i henhold til brukernes behov. Ansatte har fått tilgjengeliggjort gode og innsiktsfulle analyser som er tilpasset deres ansvarsområder. Dette gjør at Sixt i større grad kan ta datadrevne beslutninger. 

Et utvalg av hva Sixt har realisert:

  • Hensiktsmessig format og struktur på data som er kvalitetssikret slik at Sixt kan være trygge på at daten er av høy kvalitet.
  • Integrasjonene samler, transformerer og tilgjengeliggjør data som kan benyttes til analyse. Dette gir innsikt knyttet til viktige parametre man forholder seg både fra dag til dag, men også på mer strategisk nivå.
  • Det er etablert en datamodell i datavarehuset som kan brukes som datakilde på tvers av analyseverktøy. Dette vil gjøre Sixt i stand til å kunne bruke de til enhver tid beste verktøyene for analyse og innsikt.
  • Dashbord gir beslutningstakere god og oppdatert innsikt til å ta datadrevne beslutninger.

Løsningen gir Sixt et godt fundament for å evne å utnytte dataene i selskapet på best mulig måte og videre kunne innovere frem nye produkter og tjenester. Sixt vil kontinuerlig kunne realisere endringer gjennom partnerskapet med Azaz, og raskt kunne løse nye behov når de dukker opp. Dette gir de gode forutsetninger til å utvikle selskapet videre.

Bransje:
Bilutleie
Tjeneste fra Axaz:
Integrasjon, datavarehus & analyse
Vil du høre om hvordan Axaz kan hjelpe din virksomhet å bli datadrevet og endringsdyktig?
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.