ERP-transformasjon

Frigjør potensialet i virksomheten din med en vellykket ERP-transformasjon som øker effektiviteten, forbedrer datastyring og gjør deg mer konkurransedyktig.

ERP-systemer er ofte kjernen og kan dekke store deler av verdikjeden i et selskap. Det kan derfor være utfordrende å få god oversikt og kontroll over kompleksiteten og omfanget av systemet.

Det å ha god oversikt og kontroll over dagens situasjon er avgjørende for å sette i gang med en ERP-transformasjon.

Axaz løser ERP-transformasjon gjennom tre faser hvor nå-situasjon og ønsket situasjon kartlegges, samt en plan for realisering av transformasjonen.

Snakk med en ekspert

Fase 1

AS-IS
Aktiviteter
 • Kartlegging systemlandskapet
  ERP-moduler
  Integrasjoner mot andre systemer
  Avhengigheter
  Skreddersøm/egen utvikling
 • Prosesser
  Kartlegge prosesser knyttet til ERP
  Knytte prosessene sammen med moduler og systemer
 • Rapport på viktige punkter fra dagens arkitektur og råd til fokus inn mot neste anskaffelse
Leveranse
 • Oversikt over nå-situasjon
 • Proaktiv sparring og råd
  Kartlegge prosesser knyttet til ERP
  Knytte prosessene sammen med moduler og systemer
 • Tydelig oversikt med anbefalte fokusområder for transformasjon
  Teknologisk modenhet
  Risikoer

Fase 2

TO-BE
Aktiviteter
 • Kartlegging av ønsket målbilde
  Nytt ERP-system
  Moduler og “ut av boksen” løsninger i ønsket ERP
 • Rapport på gevinster og tiltak for å bytte fra dagens løsning til ønsket ERP
 • Visualisering av integrasjonsbehov
 • Visualisering av ny-utviklingsbehov
Leveranse
 • Oversikt over målbildet
 • Proaktiv sparring og råd
 • Tydelig oversikt hva som er støttet i det nye system “ut av boksen” og hvor det må gjøres utvikling

Fase 3

Realisering
Aktiviteter
 • Rådgivende kapabilitet
 • Teknisk prosjektleder
 • Rapportering på fremdrift
 • Andre tilgjengelige kapabiliteter
  Integrasjonsrealisering
  Prosessautomatisering
  Applikasjonsutvikling
Leveranse
 • Kontroll på fremdriften i prosjektet
 • Kontinuerlig oversikt 
 • Teknisk kapasitet og kompetanse for realisering av automasjon, integrasjon og applikasjonsbehov

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Bli datadrevet og få kontroll på virksomheten