Integrasjon

Sømløs dataflyt på tvers av systemer. Opplev følelsen av å ha ett system.

Integrasjon som en tjeneste

I dag er det mange systemer som er dårlig eller ikke integrert. Dette skaper mye dobbeltarbeid og ineffektivitet ved å måtte registrere samme data i flere systemer. Mange virksomheter har investert mye i integrasjoner som skaper dataflyt mellom systemene, men endringer er ofte dyre å gjennomføre grunnet høy kompleksitet, som fører til endringsvegring og lav fleksibilitet.

Axaz tilbyr effektiv og fremtidsrettede integrasjoner i skyen. Vi benytter en markedsledende integrasjonsplattform som gjør oss istand til å levere integrasjonstjenester raskere og mer kostnadseffektivt enn hva man kan med tradisjonell integrasjonsutvikling.

Bli mindre avhengig av systemer og effektiviser hverdagen. Vi hjelper deg med å få systemene til å spille sammen slik at ansatte kan bruke tiden på verdiskapende oppgaver.

Rigg din virksomhet for fremtiden

Manuelle oppgaver og manglende dataflyt koster penger, er tidkrevende for ansatte og fører til at beslutninger tas basert på utdaterte data.
Dataflyt mellom systemer tilgjengeliggjør data som gir muligheter for bedre og raskere beslutninger i tillegg til mer innsikt.
Last ned e-boken i dag, og lær hvordan du eliminer disse utfordringene gjennom en moderne og fremtidsrettet tilnærming til integrasjon.

Få din gratis e-bok her

Fordeler

Koble systemer og applikasjoner sammen, raskt og enkelt.

Dataflyt mellom ulike systemer

Løser komplekse IT-utfordringer ved å integrere systemer, lokale- og skyapplikasjoner, datakilder og enheter på tvers av en kompleks organisasjonsstruktur.

Økt effektivitet og reduserte kostnader

Ved å integrere systemer sammen vil virksomheter kunne effektivisere og automatisere tunge og manuelle forretningsprosesser.

Tilpasset dine forretingsbehov

Axaz tilpasser integrasjonsløsningene etter kundens forretningsbehov, og har en leveransemodell som gjør at endringer og nye behov realiseres kontinuerlig.

Dataflyt basert på forretningsrelger

Høyere datakvalitet ved standardisert dataflyt

Mulighet for Master Data Management - en sannhet for viktig data

Økt effektivitet og frigjøring av tid for ansatte

Fjerner behov for manuell føring av lik informasjon i flere ulike systemer

Reduserer behovet for at alle ansatte har tilgang til alle systemer

Smidig leveransemodell

Bruk av markesledende integrasjonsplattform

Oppnå sømløse opplevelser for kunder, ansatte og andre partnere

Kontinuerlig forvaltning av integrasjonene

Axaz utvikler og forvalter integrasjonsprosesser og implementerer fremtidige endringer eller nye behov etter kundenes forretningsbehov.

Integrasjon som en tjeneste inkluderer:
  • Dataflyt i henhold til dine behov
  • Løpende håndtering av endringer og nye behov
  • Sørger for at integrasjonene fungerer optimalt
  • Overvåking av integrasjonsprosessene
  • Håndtering av feilmeldinger
  • Kundesupport

Markedsledende integrasjonsplattform

Axaz benytter seg av den markedsledende integrasjonsplattformen fra Boomi. Plattformen muliggjør sømløse integrasjoner mellom systemer og applikasjoner som legger til rette for effektiv dataflyt. Plattformen er skybasert som gir fordeler som flekibilitet, smidighet, skalerbarhet og høy tilgjengelighet.

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks? Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Øk effektiviteten og spar kostnader med sømløs dataflyt mellom systemer og applikasjoner

Integrasjoner fra Axaz utvikles og forvaltes på en ny og fremtidsrettet måte. Vi bygger integrasjonene ved å bruke skybasert teknologi fra Boomi, som gjør at du som kunde ikke trenger å bekymre deg for å gjøre endringer i systemene virksomheten din bruker.